Strona główna Teresin Inwestycje na drogach gminy

Inwestycje na drogach gminy

149
0
PODZIEL SIĘ
Tegoroczne wakacje sprzyjały realizacji inwestycji, również tych drogowych. W Teresinie nowy wygląd przybrała ulica Świętokrzyska, której stan dotąd był bardzo zły. Teraz, kierowcy spokojnie mogą jechać tą drogą bez obawy o uszkodzenie swojego pojazdu. Stanowi ona alternatywne połączenie Alei XX-lecia z obwodnicą.
Poza tym nakładka asfaltowa położona została na drodze w centrum Szymanowa w kierunku firmy „Anser”. Asfalt wypełnił też drogę w Starych Paskach w kierunku Nowych Gnatowic. Wykonawcą robót, których koszt oscylował na poziomie ponad 300 tys. zł, była firma „Rydmar” z Juliopola.
Inwestycje tego typu dotyczą również Pawłowic. Destruktem wzmocniono drogę łączącą tę wieś z drogą Cholewy – Gawartowa Wola. Z kolei przy pawłowickim cmentarzu wybudowano parking. Zadanie te sfinansował Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
Z nowych miejsc parkingowych cieszyć się mogą kierowcy przywożący swoje pociechy do Szkoły Podstawowej w Paprotni. Parking wraz z drogą dojazdową wybudowała firma „Semik” z Warszawy, a koszt zadania wyniósł 140 tys. zł.
W ramach drugiego etapu zmodernizowano blisko jeden kilometr drogi powiatowej łączącej Dębówkę z Zielonką. Tu, wykonawcą zadania była sochaczewska firma „Prima”. Roboty objęły m.in. rozbiórkę elementów istniejących zjazdów oraz frezowanie nawierzchni, ułożenie krawężnika po stronie istniejącego chodnika, podbudowę z kruszywa, dodatkową stabilizację jezdni, położenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną też zjazdy na działki przyległe do drogi, oczyszczony i odmulony będzie przydrożny rów, nastąpi też profilowanie poboczy oraz uzupełnienie kruszywem.
Marcin Odolczyk