Strona główna Sochaczew miasto KONIEC BIEDY W SOCHACZEWIE

KONIEC BIEDY W SOCHACZEWIE

1042
0
PODZIEL SIĘ

W tym roku na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus miasto otrzyma prawie 19 milionów złotych. Część tych środków trafi do nowych mieszkańców Sochaczewa, których dzięki programowi zaczyna przybywać.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 plus. Przypominam, że jeżeli zrobimy to w sierpniu, to pieniądze otrzymamy w październiku. Nie będzie przerwy w wypłacaniu świadczeń. Gdy ktoś złoży wniosek we wrześniu, to  świadczenie może otrzymać do 30 listopada. Jeżeli wniosek złożymy w październiku, to świadczenie będzie wypłacone do końca grudnia. Jeśli natomiast wystąpimy z wnioskiem w listopadzie i zapomnimy, że trzeba było złożyć go w październiku, to nie dostaniemy wyrównania.

Koniec oszustw

Część rodziców pospieszyła się jednak z wnioskami i próbowała je złożyć przed 1 sierpnia. Jednak, jak poinformowała nas Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, zostały one odrzucone.
– Nie wynikało to z faktu, że zawarte w nich dane nie spełniały kryteriów dotyczących przyznawania świadczeń. Po prostu było to spowodowane przepisami oraz faktem, że osoby te nadal otrzymują świadczenia, które będą wypłacane do końca września tego roku. Aby otrzymywać je dalej, trzeba złożyć ponownie wniosek, ale po 1 sierpnia – wyjaśnia Joanna Kamińska.
Można to zrobić osobiście w urzędzie miejskim, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. W przypadku tego ostatniego, wniosek w formie elektronicznej składamy za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP lub bankowości elektronicznej.
Rodzice starający się o świadczenie na pierwsze dziecko, oprócz złożenia wniosku muszą także dostarczyć zaświadczenie potwierdzające dochody. W tym przypadku kryterium dochodowe wynosi 800 złotych netto, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 złotych netto.
Należy pamiętać jednak o tym, że w celu zapobieżenia wyłudzaniu świadczeń na pierwsze dziecko, poprzez sztuczne zaniżanie dochodów, wprowadzono zapis mówiący o tym, że trzeba dostarczyć zaświadczenia o zarobkach za trzy ostatnie miesiące. Kolejne ograniczenie mówi o tym, że od października zwolnienie i ponowne zatrudnienie pracownika w ciągu trzech miesięcy nie będzie uprawniało do pobierania świadczenia. Dodatkowy obowiązek nałożono również na samotnych rodziców. Dotyczy on konieczności dostarczenia zaświadczenia o tym, że drugi z rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko. Tym samym osoby, które w celu uzyskania świadczeń z programu świadomie żyją w nieformalnym związku, mogą mieć trudności z jego uzyskaniem.

Koniec biedy

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego, do tej pory rządowym programem Rodzina 500 Plus zostało objętych na terenie Sochaczewa 2459 rodzin, z czego 982 rodziny otrzymują wsparcie na pierwsze, i jedyne jak do tej pory, dziecko. W sumie liczba dzieci, na które wypłacane są świadczenia to 3530. Aby mogły one otrzymać przysługujące im wsparcie, rząd przekaże w tym roku do budżetu miasta kwotę 18 950 000 złotych. Dodajmy, że w Sochaczewie największy wypłacany zasiłek to 3,5 tysiąca złotych i otrzymuje go rodzina posiadająca siedmioro dzieci.
Jak mówi Joanna Kamińska, przyznawane środki przeznaczane są przez rodziny na poprawę warunków życia, edukację dzieci, w tym ich wypoczynek. W tym ostatnim przypadku, przed uruchomieniem programu, części rodzin nie było nawet stać na odpłatność za organizowane przez miasto kolonie czy półkolonie, a kwoty te wynosiły kilkadziesiąt złotych. Teraz takie sytuacje nie mają już miejsca. Co z kolei świadczy, że wielu rodzinom dzięki programowi udało się wyjść z biedy.
– Muszę jednak przyznać, że zdarzają się niechlubne wyjątki, kiedy rodzice zamiast przeznaczać otrzymane pieniądze na potrzeby dzieci, przeznaczają je na zaspokojenie własnych zachcianek, przeważnie na zakup alkoholu. To z kolei powoduje, że pięć świadczeń zamieniono na formę niepieniężnego świadczenia: zakup węgla, jedzenia czy ubrań – poinformowała nas Joanna Kamińska. Dodając, że w jednym przypadku nawet zamiana wypłacanych pieniędzy na świadczenia rzeczowe także nic nie dała. W tym przypadku rodzicom cofnięto nie tylko jakiekolwiek świadczenia, ale decyzją sądu odebrano również dzieci, które zostały umieszczone w placówce opiekuńczej.

Wysyp maluchów

Czy uruchomienie programu wpłynęło na wzrost liczby urodzeń?
– Po roku jego funkcjonowania trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć. Potrzeba kilku lat, aby stwierdzić czy rzeczywiście wypłata świadczenia, a tym samym poprawa materialna rodzin, wpłynęła na wzrost liczby urodzeń. Muszę jednak zaznaczyć, że docierają do nas informacje, iż część mieszkańców Sochaczewa decyduje się na powiększenie rodziny, mając świadomość otrzymania dodatkowego wsparcia od państwa w momencie pojawienia się kolejnego dziecka – mówi Joanna Kamińska.
Ten wzrost, choć mały, widać na podstawie danych Urzędu Miejskiego. Co prawda, jak dodają miejscy urzędnicy, poziom urodzeń nie osiągnął jeszcze rekordowego w ostatnich latach dla Sochaczewa poziomu z 2015 roku. Wtedy to na świat przyszło 380 nowych mieszkańców Sochaczewa, to jednak obecne dane napawają optymizmem. Tylko do końca czerwca tego roku urodziło się ich 176, a najwięcej w marcu – 37.
Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku przyszło na świat 145 nowych mieszkańców miasta, najwięcej w czerwcu – 27 maluchów. Natomiast w całym 2016 roku przybyło Sochaczewowi 342 nowych mieszkańców. Dodajmy, że w 2015 roku najbardziej radosnym miesiącem był marzec – gdy urodziło się 41 dzieci.

Jerzy Szostak