Strona główna Sochaczew miasto BĘDĄ ĆWICZENIA OBRONNE

BĘDĄ ĆWICZENIA OBRONNE

1145
0
PODZIEL SIĘ

Socho 2017, pod takim kryptonimem jesienią tego roku odbędą się powiatowe wieloszczeblowe ćwiczenia obronne. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyła się wstępna konferencja w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

Będzie ono współdziałaniem powiatowych służb,  inspekcji, ze strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sochaczewskiego, Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku i 3 Warszawską Brygadą Obrony Powietrznej.

Spotkanie otworzył Tadeusz Głuchowski – wicestarosta sochaczewski, a dalej poprowadził je Tadeusz Jaworski z Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone 5 i 6 października na terenie powiatu sochaczewskiego. Odbędą się one w ramach szkolenia obronnego w temacie „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia Państwa z wykorzystaniem stanowiska kierowania starosty”.

Założeniem ćwiczenia jest integracja systemów zarządzania kryzysowego i kierowania bezpieczeństwem narodowym w skali powiatu i gmin, jak również osiąganie gotowości do kierowania i kierowanie potencjałem militarnym powiatu podczas realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz reagowania na zaistniałe na naszym terenie zdarzenia kryzysowe – mówił podczas spotkania wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

Realizacja zadania ma na celu sprawdzenie m.in. przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządowych, oraz w systemie stanowiska kierowania i stałych dyżurów, stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne. Sprawdzony zostanie też stan gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku. Dojdzie też do wypróbowania stanu systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: stanowisko kierowania wojewody, starosty i powiatowych służb i pozostałych uczestników ćwiczenia. Ćwiczenie ma też sprawdzić przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, a także sprawdzenie poprawności procedur i założeń przyjętych w „Planie Zarządzania Kryzysowego” i „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu” w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W spotkaniu na etapie przygotowawczym, poza przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie udział wzięli także m.in. reprezentanci służb mundurowych, samorządów gminnych, Szpitala Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak i delegatów z wielu innych podmiotów i instytucji, które zaangażowane będą w realizację ćwiczenia obronnego „Socho 2017”.

Starostwo Powiatowe 

w Sochaczewie