Strona główna Samorząd Zmiany w komisjach Rady Powiatu

Zmiany w komisjach Rady Powiatu

1534
0
PODZIEL SIĘ
Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się 30 czerwca radni dokonali zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu. Zmian tych dokonano jednogłośnie w trzech komisjach.
I tak, odwołano Agatę Kalińską ze składu komisji budżetowej, a w jej miejsce powołano Bożenę Samson. Z kolei z prac w komisji oświaty i wychowania, oświaty, kultury, sportu i turystyki zrezygnowała Anna Ulicka, a powołano nową radną – Jolantę Popiołek. Ostatnia ze zmian dotyczyła komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska. W miejsce radnego Przemysława Gaika, którego mandat wygasł, powołano Annę Ulicką. Zarówno radna A. Ulicka, jak i A. Kalińska, złożyły wcześniej pisemne rezygnacje z prac w. komisjach, a komisja statutowo-regulaminowa, która obradowała przed sesją 30 czerwca, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
Projekt uchwały na sesji odczytała Monika Wideńska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu a zmiany dotyczące tej uchwały, omówiła i przedstawiła radnym starosta Jolanta Gonta.  – Odnośnie komisji oświaty, znając doświadczenie zawodowe i społeczne pani Jolanty Popiołek w obszarze oświaty, składamy propozycję, aby podjęła pracę w tej komisji z pożytkiem dla całej Rady, powierzając jej stanowisko wiceprzewodniczącej komisji. Jeśli chodzi o panią Bożenę Samson, została ona członkiem Zarządu Powiatu i tym samym musiała zrezygnować z pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, jednakże wyraziła chęć pracy w innej komisji i chciała zaangażować się w jeszcze większą pracę w Radzie Powiatu, z czego bardzo się cieszę i za co jej dziękuję. Dlatego też otrzymała propozycję pracy w komisji budżetowej – argumentowała m.in. starosta.
Po zmianach zatwierdzonych przez Radę Powiatu, pięcioosobowe składy sześciu komisji stałych wyglądają następująco:
Komisja statutowo-regulaminowa – Wanda Dragan – przewodnicząca, Urszula Pawlak – zastępca, Andrzej Grabarek, Bożena Samson, Tadeusz Koryś
Komisja budżetowa – Ryszard Kacprzak – przewodniczący, Tadeusz Głuchowski – zastępca, Bożena Samson, Bogumił Czubacki, Jan Łopata
Komisja oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki – Agata Kalińska – przewodnicząca, Jolanta Popiołek – zastępca, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Urszula Pawlak
Komisja ochrony zdrowia i polityki społecznej – Monika Wideńska – przewodnicząca, Bogumił Czubacki – zastępca, Andrzej Kierzkowski, Jolanta Gonta, Janusz Ciura
Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego – Józef Chocian – przewodniczący, Wojciech Ćwikliński – zastępca, Szymon Ziółkowski, Sylwester Lewandowski, Anna Ulicka
Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska – Bożena Samson – przewodnicząca, Ryszard Kacprzak – zastępca, Szymon Ziółkowski, Bogdan Dobrzyński, Anna Ulicka.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie