Strona główna Brochów WÓJT DAŁ PIERWSZE STYPENDIA

WÓJT DAŁ PIERWSZE STYPENDIA

1603
0
PODZIEL SIĘ

BROCHÓW Po raz pierwszy w gminie Brochów wręczone zostały specjalne stypendia przyznane przez wójta Piotra Szymańskiego. Radni przez kilka miesięcy ustalali regulamin określający zasady przyznawania stypendiów. Wreszcie na koniec roku szkolnego, 23 czerwca, wręczono uczniom z gminy Brochów pierwsze w historii gminy stypendia wójta.

– Musi to być jasno określone, na jakiej podstawie te stypendia są przyznawane, i jakie warunki trzeba spełnić. Czy mogą być łączone, tzn. osobno przyznawane za osiągnięcia naukowe, a osobno za inną aktywność, która promuje naszą gminę. Tu nie może być żadnych wątpliwości i niedopowiedzeń – argumentowała w czasie jednej z sesji Jadwiga Jeznach, sołtys z Miszor.

Jej stanowisko wsparli inni sołtysi, dodając, że wyróżnienia te powinny mieć szczególny charakter: – Ważne, aby to były nagrody finansowe mobilizujące do osiągania jak najwyższych wyników, a także rozwijania swoich życiowych pasji i zainteresowań – dorzucił ktoś z sali.

Rada gminy uwzględniła głosy mieszkańców i sołtysów. Na koniec roku szkolnego 2016-2017 wręczono pierwsze stypendia, które przyznane zostały przez wójta Piotra Szymańskiego. Uzyskało je w sumie 37 uczniów, w tym 25 osób za średnią powyżej 5,00. Najwięcej, bo aż 17 zdobyli uczniowie z SP im. Fryderyka Chopina w Brochowie: Oliwia Pąk, Julia Dobrowolska, Alicja Ścigocka, Samuel Englot, Aleksandra Rutkowska, Jakub Jędraszczak, Marianna Izbicka, Aleksander Dolota, Oskar Podkański, Kacper Grzegorowski, Norbert Lewandowski, Adrian Rutkowski, Tobiasz Fabisiak, Dominik Nowakowski, Jagoda Gurdała, Oliwia Falkowska i Klaudia Łażewska.

Ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie stypendia dostali Mateusz Dudziński i Krystian Kamiński. Natomiast uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie uzyskali 6 stypendiów. Otrzymali je Wiktoria Makowiecka, Patrycja Wosińska, Hubert Leszczyński, Małgorzata Piątkowska, Aleksandra Dadun i Klaudia Janicka.

Z kolei za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące gminę i wyróżniające pasje uczniów, nagrodzono 12 osób z SP w Brochowie. W tej kategorii nie była brana była pod uwagę średnia, a indywidualne osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Tu nagrody otrzymali: Jagoda Gurdała, Samuel Englot, Oliwia Pąk, Magdalena Kaźmierska, Alicja Ścigocka, Marianna Izbicka, Aleksandra Nowak, Oliwia Pawlak, Natalia Nawrocka, Filip Kaźmierski, Aleksander Dolota i Jakub Winnicki.
Indywidualną nagrodę wójta gminy Brochów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu regionalnym i krajowym uzyskała Julia Wosińska z gimnazjum w Lasocinie oraz Dominik Łuczywek z SP w Śladowie.

– Wzorem innych gmin w powiecie sochaczewskim, chcieliśmy docenić ambitną, zdolną i pracowitą młodzież szkolną. Takie nagrody mobilizują do jeszcze większej pracy. Takie pieniądze na nagrody można wygospodarować co roku z budżetu gminy – zaznaczył Piotr Szymański.

Bogumiła Nowak
Fot. UG Brochów