Strona główna Brochów Większość za wójtem

Większość za wójtem

1117
0
PODZIEL SIĘ

BROCHÓW W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium – za wykonanie budżetu w 2016 roku – wójtowi Piotrowi Szymańskiemu na 15 radnych z gminy Brochów 12 udzieliło mu poparcia, 2 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciwny.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie budżet gminy Brochów, uznając, że został on prawidłowo wykonany i z zachowaniem dyscypliny wydatkowej. Koniec 2016 roku Brochów zamknął nadwyżką budżetową około 800 tysięcy złotych.

BN12