Strona główna Młodzieszyn Skorzystaj z Programu Rewitalizacji

Skorzystaj z Programu Rewitalizacji

985
0
PODZIEL SIĘ

Rewitalizacja, to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów Gminy Młodzieszyn.

W związku z przystąpieniem do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023 istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania związane z Programem Rewitalizacji umożliwiają pozyskanie funduszy europejskich m.in. przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe.

Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego stanowi podstawę do zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych związanych z rewitalizacją Gminy Młodzieszyn. Fiszka jest dostępna na stronie mlodzieszyn.pl. Zgłaszane przedsięwzięcie musi spełniać przyjęte założenia merytoryczne oraz formalne.

Ważne, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne były odpowiedzią na zdiagnozowane w Gminie problemy, przyczyniały się do realizacji wizji obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz postawionych w LPR celów i kierunków działań.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny się wzajemnie dopełniać tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich wymienionych wyżej sferach. Taki zabieg ma przeciwdziałać fragmentacji działań, np. tzw. „rewitalizacji technicznej” oraz „rewitalizacji społecznej”.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Urzędu Gminy Młodzieszyn bądź na stronie mlodzieszyn.pl.

UG Młodzieszyn