Strona główna Wyszogród Remondis o cenach wody i awarii

Remondis o cenach wody i awarii

1022
0
PODZIEL SIĘ

W związku z opublikowanym w dniu 30 maja 2017 roku w Expressie Sochaczewskim nr 21 artykułu autorstwa red. Joanny Smackiej pod tytułem „Ceny wody to studnia bez dna”, zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe informacje dotyczące Remondis Aqua Wyszogród sp. z.o.o z siedzibą w Wyszogrodzie, wyjaśniamy jak następuje: Remondis Aqua Wyszogród sp. z.o.o nie jest właścicielem, a jedynie dzierżawcą sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Informacje zawarte w publikacji red. Joanny Smackiej stanowiące, iż „Spółka jest firmą zewnętrzną, dlatego stawek za wodę na stronie gminy próżno szukać” nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wskazać należy, iż wszelkie informacje o aktualnych stawkach za zużycie wody czy opłatach abonamentowych są ogólnodostępne zarówno poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród jak również poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu.

Wskazujemy, iż stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród kształtują się następująco: 1) w latach 2014 (gdzie obowiązywały stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zgodnie ze złożonym wnioskiem taryfowym ZGK w Wyszogrodzie Sp. Z.o.o w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r., zatwierdzone uchwałą Rady Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 11 kwietnia 2014 r. nr 286/XXXVIII/2014) i 2015 (z uwagi na wydzierżawienie sieci zmianą podmiotu obsługującego gospodarkę wodno-ściekową Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 18/III/2015 zatwierdzono na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.) Wynosiły: woda – 3,99 zł brutto, ścieki – 4,21 zł brutto. 2) W roku 2016 (zgodnie z wnioskiem taryfowym Remondis Aqua Wyszogród sp. z.o.o z dnia 21 kwietnia 2016 r., uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nie została podjęta, a więc stawki po sprawdzeniu wniosku pod kątem prawnym i merytorycznym, weszły w życie po 70 dniach od jego złożenia na okres od 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.) niezmiennie do chwili obecnej wynoszą: woda – 5,22 zł brutto, ścieki – 5,24 zł brutto. Jednocześnie wskazuje się, iż w latach 2014 – 2015 na rzecz mieszkańców obowiązywały dopłaty w wysokości: -1,08 zł brutto – 1m3 zużytej wody, – 0,81 brutto – 1m3 odprowadzanych ścieków. Z uwagi na trudną sytuacje finansową Gminy i Miasta Wyszogród została podjęta uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród wprowadzającą plan oszczędnościowy na podstawie której ww. dopłaty na rzecz mieszkańców uległy zmniejszeniu odpowiednio do stawek: – 0,26 zł brutto – 1m3 zużytej wody, – 0,22 brutto – 1m3 odprowadzanych ścieków. Jednocześnie prostuje się nieścisłą informację dotycząca awarii sieci wodociągowej przy ul. Rębowskiej w Wyszogrodzie.

W przedmiotowej publikacji red. Joanny Smackiej wskazano, iż „22 maja około godziny 16:00 doszło do awarii wody, która trwała aż do godziny 14:00 następnego dnia, czyli prawie dobę”.

Przy czym rzeczywisty czas trwania awarii wynosił 6 i pół godziny. W dniu 22 maja 2017 r. około godziny 16:00 Remondis Aqua Wyszogród sp. z.o.o. stwierdziła pojawienie się spadków ciśnienia na sieci wodociągowej. W związku z powyższym zapadła decyzja o zasilaniu dodatkowym sieci wodą z SUW Kobylniki. W dniu 22 maja 2017 r. nie pojawiły się żadne wysięki wody z gruntu na sieci w Wyszogrodzie. Awaria została zlokalizowana około godziny 6:00 rano. O godzinie 7:00 rozpoczęto prace ziemne zmierzające do usunięcia skutków awarii. Prace prowadzone były do godziny 12:00 i skutkowały przywróceniem wody o godzinie 12:30.19

W imieniu Remondis Aqua sp. z.o.o ,
Włodzimierz Sobieszek
Radca Prawny