Strona główna Powiat POWIAT WYEMITUJE OBLIGACJE

POWIAT WYEMITUJE OBLIGACJE

1090
0
PODZIEL SIĘ

Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu wyrazili zgodę na wyemitowanie trzech tysięcy sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł na łączną kwotę 3 mln złotych. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 182 448,64 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 817 551,36 zł. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

Uchwała, którą w tej sprawie radni przyjęli stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Należy przypomnieć, iż ww. obligacje to nic innego jak papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Przyjęta na sesji uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie a także długość życia poszczególnych obligacji i sposób ich emisji.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu sochaczewskiego w latach 2019-2026.
Na sesji, w nawiązaniu do tej uchwały wypowiedziała się Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, która wytłumaczyła powód, dla którego wyemitowanie tych emisji jest niezbędne.

– To nie jest dodatkowe zadłużanie powiatu. To załatanie pewnej dziury w budżecie, która powstała w związku z odziedziczonymi przez powiat po poprzedniej kadencji zadłużeniami. Chodzi tu m.in. chociażby o zwrot niezgodnie naliczonej subwencji oświatowej, gdzie przypomnę – chodzi o 6 milionów złotych. Druga kwota, która znacząco obciąża budżet powiatu to inwestycja drogowa w gminie Teresin, przebudowa al. XX-lecia. Zadanie to miało kosztować powiat ponad 200 tysięcy, a tymczasem zgodnie z wyrokiem sądu musimy zapłacić firmie – wykonawcy 4 mln zł. Mamy więc ubytek w budżecie powiatu na 10 mln złotych – wyjaśniała Jolanta Gonta. Nawiązała tym samym do inwestycji drogowych, które należy realizować, bo tego oczekują mieszkańcy. – Jedną z bolączek powiatu jest zły stan dróg. Infrastruktura drogowa wymaga niewątpliwie ogromnych nakładów finansowych. Realizujemy te zadania, pozyskując jak najwięcej środków zewnętrznych, przystępujemy do inwestycji drogowych bardzo często w partnerstwie z innymi samorządami. Chcielibyśmy zapewnić mieszkańcom drogi przejezdne w dobrym stanie. Mamy jednak zbyt mało pieniędzy, by z budżetu powiatu te najpilniejsze potrzeby drogowe realizować. Liczymy, że pozyskamy środki z innych źródeł, m.in. ze sprzedaży nieruchomości po Wydziale Geodezji i z innych działań prooszczędnościowych. Powiat potrzebuje dość znacznych środków finansowych przede wszystkim na remonty, przebudowę – jednym słowem na poprawę infrastruktury drogowej. Wymaga to dużych nakładów finansowych. Dlatego wspomniane 3 mln złotych potrzebne jest obecnie, by móc zrealizować niezbędne i pilne inwestycje drogowe – reasumuje starosta.

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMIASTO ZAOSZCZĘDZI MILIONY
Następny artykułZa wysokie progi