Porozumienie przeciw dopalaczom

21 lipca zostało podpisane porozumienie między Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie, mł. insp. Michałem Safjańskim a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie, Panią Marią Olędzką. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy w zakresie przeciwdziałania wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych na obszarze powiatu sochaczewskiego.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadziła zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych, zdefiniowanych jako substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego lub produkty, rośliny, grzyby lub ich części zawierające takie substancje, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych.

Środki zastępcze, używane zamiast środków odurzających lub substancji psychotropowych lecz w takim samym celu, jak środki odurzające lub substancje psychotropowe, stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Instytucje zajmujące się zwalczaniem widzą, że problem nasilił się w ostatnich latach, w związku – wymaga zdecydowanych działań zapobiegawczych. Stąd właśnie wzięła się decyzja o podpisaniu porozumienia między KPP w Sochaczew, a PPIS.

Porozumienie podpisane przez szefa sochaczewskich policjantów, określa szczegółowo warunki i sposób współpracy Policji z Sanepidem w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków zastępczych na terenie powiatu sochaczewskiego, w szczególności podczas czynności kontrolnych w przypadku podejrzenia próby wprowadzania do obrotu środka zastępczego.

W porozumieniu znalazł się również zapis o wspólnych działaniach profilaktycznych policjantów i pracowników Sanepidu oraz o szkoleniach dla nauczycieli. Już we wrześniu policjanci i pracownicy inspekcji sanitarnej będą odwiedzali wszystkie szkoły na terenie powiatu sochaczewskiego.

KPP Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz