Strona główna Edukacja NAUCZYCIELE ZDALI EGZAMIN

NAUCZYCIELE ZDALI EGZAMIN

954
0
PODZIEL SIĘ

Dziewięcioro nauczycieli ze szkół prowadzonych przez sochaczewski powiat stanęło przed komisją egzaminacyjną podczas ostatniego etapu ubiegania się o awans zawodowy. W siedzibie Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Zdali wszyscy, wśród nich byli pedagodzy z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących (3 osoby), Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (2), Zespołu Szkół Specjalnych (2), Zespołu Szkół w Teresinie (1) i Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza (1). Do egzaminów przystąpiło 3 nauczycieli religii, 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 2 wuefistów, po 1 nauczycielu języka polskiego oraz kształcenia zintegrowanego.

Przypomnijmy, w świetle art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela warunkiem 19nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela, jak również zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zdających egzamin nauczycieli oceniała komisja, w skład której weszli m.in. Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, przedstawiciel delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również dyrektor placówki, w której zatrudniony jest egzaminowany nauczyciel.

Trzeba dodać, że nasi nauczyciele bardzo dobrze zaprezentowali się podczas egzaminu, a ich dokonania spotkały się z uznaniem komisji. Niebawem oficjalnie odbiorą akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulując życzymy im dalszego rozwoju zawodowego.

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie