Strona główna Powiat Gratulacje dla Krzysztofa Wasilewskiego

Gratulacje dla Krzysztofa Wasilewskiego

970
0
PODZIEL SIĘ

Ostatnia sesja Rady Powiatu, która odbyła się w miniony piątek 30 czerwca, była okazją do publicznego wyrażenia gratulacji przez starostę Jolantę Gonta – Krzysztofowi Wasilewskiemu, dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.
Kilka dni wcześniej odebrał on nadany przez Radę Miejską w Sochaczewie tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa za aktywną, wieloletnią działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności. Doceniono w ten sposób jego zasługi w harcerstwie, a także inicjowanie i koordynowanie wielu akcji społecznych.

W liście gratulacyjnym skierowanym do Krzysztofa Wasilewskiego, podpisanym przez starostę Jolantę Gonta, Tadeusza Głuchowskiego, wicestarostę, i w imieniu Rady Powiatu przez Andrzeja Kierzkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, czytamy m.in.: „Ten zaszczytny tytuł to wyraz docenienia przez mieszkańców, samorządowców Pańskiej aktywnej, społecznej działalności. Swą postawą i działaniem od wielu już lat promuje Pan Ziemię Sochaczewską nie tylko w kraju, ale również za granicami Polski. Dla samorządu powiatowego to wyróżnienie, że mamy w swych szeregach takiego pracownika, że taka właśnie osoba poza aktywnością społeczną kieruje nieprzerwanie od kilkunastu lat wzorowo i bez zastrzeżeń powiatową jednostką samorządową. Z takich współpracowników jesteśmy dumni. (…) Jako wieloletni instruktor sochaczewskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wychował Pan wiele pokoleń dzieci i młodzieży, wpajając im największe wartości patriotyczne. Przyznany przez Radę Miejską w Sochaczewie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sochaczew, to wynik połączenia Pana pasji, społecznego zaangażowania, ale też ciężkiej i wytężonej pracy…”

Do listu gratulacyjnego dołączono kwiaty i prezent – bilet na październikowy koncert Ennio Moriccone w Łodzi. Od zgromadzonych radnych, pracowników Starostwa i zaproszonych gości były gromkie brawa, a sam Krzysztof Wasilewski nie krył zaskoczenia i wzruszenia. Podziękował za wyróżnienie raz jeszcze, a także staroście za docenienie jego pracy, ale też pracy wszystkich druhów i harcerzy z powiatu sochaczewskiego.

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie