Strona główna Kronika kryminalna Sprawdzali prędkość na drogach

Sprawdzali prędkość na drogach

187
0
PODZIEL SIĘ
Or³y, 28.10.2011. Policjant zatrzymuje kierowcê na drodze krajowej nr 77 w Or³ach, 28 bm. W ca³ym kraju rozpoczê³a siê policyjna akcja "Znicz 2011". W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Dniem Wszystkich Œwiêtych funkcjonariusze bêd¹ prowadziæ wzmo¿one kontrole prêdkoœci i trzeŸwoœci. (dd/mr) PAP/Darek Delmanowicz
Od piątku do niedzieli, 14-16 lipca, na terenie powiatu sochaczewskiego trwały działania pod nazwą „Prędkość”. W tym czasie 34 policjantów reagowało na każde wykroczenie w ruchu drogowym. Podczas działań skontrolowano 126 pojazdów i ujawniono 102 wykroczenia związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Nałożono 97 mandatów karnych.
Przy okazji dodajmy, że od 1 czerwca zostały zaostrzone kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców.
opr. atu