Strona główna Powiat ZAWODOWCY NA START

ZAWODOWCY NA START

1493
0
PODZIEL SIĘ

„Zawodowcy na start” – pod taką nazwą kryje się specjalistyczny projekt z obszaru „Kapitał Ludzki Regionalne Fu ndusze Europejskie”, który ruszy od września br. w czterech szkołach zawodowych ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Jego głównym celem jest kształcenie zawodowe młodzieży. Cały projekt opiewa niemałą kwotę, bo aż blisko 2 700 mln zł i będzie realizowany do 31 sierpnia 2019 r.

Projektem objęte zostaną następujące szkoły: Zespół Szkół w Teresinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Chodakowie.

Z myślą o uczniach

Liderem projektu jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego a partnerem projektu – powiat sochaczewski. Łączny budżet projektu wynosi 2 629 916,60 złotego. Z tej kwoty 2 286 884 złotych przeznaczono bezpośrednio na realizację takich zadań jak: wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, zajęcia specjalistyczne zawodowe, organizacja płatnych staży zawodowych a także zajęć warsztatowych np. laboratoriów na uczelni wyższej, realizacja zajęć doskonalących kompetencje w obszarze języków obcych czy zajęcia wzmacniające kompetencje miękkie na rynku pracy. Dla klas gastronomicznych będą np. zajęcia z robienia i pieczenia ciast i tortów, a także ich ozdabiania. Przewidziano też kursy baristyczne czy zajęcia z prawa budowlanego a nawet z drukowania cyfrowego czy wykonywania projektów multimedialnych.
Główne formy wsparcia to m.in. kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe typu: spawacz, kurs na wózki widłowe, kursy w zakresie korzystania z nowoczesnych programów komputerowych, czy programów z księgowości i finansów.
Uczestniczący w projekcie uczniowie będą mieć do wyboru różnego rodzaju działania, zgodne z ich zainteresowaniami m.in. kurs języka angielskiego i niemieckiego zawodowego czy warsztaty biznesowe – zgodne z kierunkiem kształcenia.

Zyskają też szkoły

Co istotne, w ramach programu doposażone zostaną też pracownie przedmiotowe w szkołach w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt i narzędzia.
To ważna informacja dla tegorocznych absolwentów gimnazjów, którzy właśnie stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, trwa bowiem jeszcze rekrutacja i warto przeanalizować ofertę powiatowych placówek z terenu naszego powiatu pod kątem atrakcyjności kształcenia zawodowego choćby poprzez możliwości wspomnianego projektu.
– Jedno z zadań w projekcie to również zajęcia wzmacniające kompetencje miękkie na rynku pracy przy współpracy z uczelnią wyższą. Pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na tego typu umiejętności, które umożliwiają np. szybkie przystosowanie się pracownika do nowego otoczenia, zdolność przyswajania nowej wiedzy i potencjał do pracy zespołowej – mówi Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji. – Udział w projektach unijnych, to duża szansa dla młodzieży naszych szkół zawodowych na podniesienie swoich kompetencji językowych, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększając tym samym szansę ich na zatrudnienie. Myślę, że wszystkie te działania spowodują wzrost zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym – dodaje dyrektor Opasiak.

Inwestycja w przyszłość

W ciągu dwóch lat, niespełna 500 uczniów weźmie udział w różnych pracach w ramach tego projektu, z czego 338 uczniów klas technikum odbędzie staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego – praktycznego we współpracy z pracodawcami.
Projekt jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb uczniów klas zawodowych, które funkcjonują w trzech sochaczewskich i jednej teresińskiej szkole ponadgimnazjalnej. Jego efektem będzie nabycie odpowiednich kompetencji i umiejętności, tak bardzo oczekiwanych przez przyszłych pracodawców.
Projekt, który realizowany będzie w powiatowych szkołach ma wpłynąć na atrakcyjność szkół zawodowych. Oferta edukacyjna poszerzona o dodatkowe zajęcia, warsztaty i kursy przygotuje lepiej młodzież do pracy w wybranym zawodzie i ułatwi start w przyszłość. Wspomniany projekt, to też dowód na to, że władze samorządu powiatowego oraz dyrektorzy szkół dbają o przyszłość swoich wychowanków.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu unijnego „Zawodowcy na start” w ramach Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1- Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie