Strona główna Nowa Sucha Wójt czeka na absolutorium

Wójt czeka na absolutorium

1137
0
PODZIEL SIĘ
Na najbliższej sesji Rady Gminy Nowa Sucha 22 czerwca przedstawiona zostanie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania przez wójta Macieja Mońkę budżetu gminy Nowa Sucha w 2016 roku wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przegłosowanie o udzieleniu mu absolutorium. To będzie najważniejsza część sesji. Ponadto radni przegłosują uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz korekty w bieżącym budżecie.
W trakcie sesji radni podejmą też decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiego, która to pomoc jest naszym wkładem w inwestycje drogowe – zaznaczył Maciej Mońka.
Na sesji radni zapoznają się także ze sprawozdaniami z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oceną zasobów pomocy społecznej za miniony 2016 rok. Podsumowana zostanie ponadto działalność i wykorzystanie przyznanych środków z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Na koniec radni zapoznają się z realizowanym w ubiegłym roku programem współpracy gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi i działalnością gminnego wolontariatu.
Początek o godzinie 10.00. Zainteresowani mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w sesji.
BN
Fot. Bogumiła Nowak