Strona główna Kampinos W Kampinosie zmienią się stawki i regulaminy

W Kampinosie zmienią się stawki i regulaminy

1301
0
PODZIEL SIĘ
Ostatnia sesja Rady Gminy Kampinos, 29 maja, upłynęła pod znakiem rozliczeń finansowych. Przede wszystkim ustalono nowe stawki za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków, a także regulamin korzystania  z gminnych placów zabaw oraz zasady wykorzystania kompostowników.
W trakcie sesji dokonano bieżącej korekty tegorocznego budżetu. Teraz, po zmianach, po stronie dochodów jest 24 103 550 złotych. Wydatki w tym roku  zaplanowane są w wysokości na  26 830 330 złotych. Tym samym deficyt budżetowy wyniesie prawie 2 730 000 złotych. Gmina ma zaplanowany kredyt na cele inwestycyjne w wysokości  miliona złotych. Spłaty zaciągniętych zobowiązań mają być na poziomie prawie 224 tysięcy złotych.
Nowe stawki korzystania z  wody oraz odprowadzania ścieków obowiązywać będą od 1 lipca przez kolejny rok. Podwyżki, jak zaznaczają urzędnicy, są nieznaczne. Ich wzrost łagodzą uchwalone gminne dopłaty. Taryfy za wodę podzielono na trzy grupy. Do nowych stawek wody i ścieków trzeba doliczyć jeszcze VAT. W pierwszej grupie są mieszkańcy i jednostki użyteczności publicznej korzystające z wody do celów socjalno-bytowych. Tu cena jest 3,19  złotych za 1 metr sześcienny. Natomiast dopłata wynosi 54 grosze do metra. W tej grupie opłata za ścieki wyniesie 9,21 złotych od metra sześciennego, a gminna dopłaca 3,99 złotych. Dopłaty mają też mieszkańcy zależnie od korzystania z własnej przepompowni i przydomowych oczyszczalni. W pierwszym przypadku jest to 9,11 złotych i dopłata 4,05 złotych, a w drugim 9,50 złotych i dopłata 4,01 złotych do każdego m3.
Z kolei opłaty przy wodzie w drugiej grupie – dla mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą i o charakterze rekreacyjnym – wynoszą 3,10 złotych za wodę oraz dla pozostałych płacących abonamentowo 2,50 złotych. W przypadku ścieków przy działalności gospodarczej  płacić trzeba za 1 metr sześcienny – 12,50. Natomiast przy abonamencie wypada 2,50, a przy podwyższonych ładunkach 1 złoty. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że stan jakości wody pod względem sanitarnym jest dobry.
– Dopłaty do wody spowodowane są wzrostem cen. Gmina Kampinos, jak zaznaczono we wniosku przy uchwale, przy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę musi kierować się tym, że mieszkańcy w sumie nie są bogaci i ciężko im byłoby płacić wyższe ceny. Stąd zaplanowane są dopłaty dla mieszkańców – tłumaczy pracownik urzędu gminy Kampinos.
Przy tych podwyżkach plusem jest jednak przyjęta uchwała, która daje mieszkańcom możliwość korzystania z gratisowych kompostowników należących do gminy. Warunkiem skorzystania z tego programu jest zgłoszenie się i niezaleganie z płatnościami. Trzeba też być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie gminy.
Radni przyjęli ponadto uchwałę regulującą regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Kampinos. Wśród zapisów znalazły się m.in. zakaz wprowadzania zwierząt na te tereny, palenia papierosów, spożywania  alkoholu oraz używania wulgarnych słów.
BN
Fot. Bogumiła Nowak