Strona główna Sochaczew miasto Spotkanie spółdzielców

Spotkanie spółdzielców

1000
0
PODZIEL SIĘ
W sobotę, 24 czerwca, członkowie sochaczewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej zbiorą się na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. Podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się ono w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1, a  początek obrad zaplanowano na godzinę  9.00.
Porządek obrad przewiduje m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Członkowie podejmą  m.in. uchwałę w sprawie podziału nadwyżki budżetowej, która wyniosła 775 727,95 zł. Władze spółdzielni proponują, aby została ona podzielona w następujący sposób: dofinansowanie lokali mieszkalnych – 224 103,46 zł, dofinansowanie funduszu remontowego – 501 624,49 zł (w tym wymiana wodomierzy 130 000 zł) a na dofinansowanie funduszu zasobowego  ma być przeznaczonych 50 000 zł.
Podczas zebrania zostanie także udzielone  absolutorium członkom Zarządu za 2016r.
dot