Strona główna Sochaczew miasto Radni przemeblowali Pola Czerwonkowskie

Radni przemeblowali Pola Czerwonkowskie

2028
0
PODZIEL SIĘ
W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 czerwca, radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu przestrzennego zagospodarowania Pól Czerwonkowskich. Plan przewiduje zmianę zasad zagospodarowania terenu pomiędzy byłym torowiskiem a ulicami Olimpijską, Głowackiego i planowaną trasą Północ – Południe.
Według przyjętych zapisów pola zostały podzielone na dwa obszary: działkę miejską i 14 niezagospodarowanych hektarów należących do firmy Prologis. Ta pierwsza zostanie podzielona na kilka mniejszych, o powierzchni od jednego do dwóch hektarów.
Produkcja i handel
Na wyodrębnionych działkach, które nadal wchodzą w skład Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, będą mogły funkcjonować zakłady o nieuciążliwej produkcji m.in. odzieżowe, produkujące elektronikę czy elektrotechnikę. Na tym obszarze będą także mogły powstać obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 metrów kw.
Dodajmy, że dotychczasowy plan przewidywał możliwość budowy tylko jednego sklepu o łącznej powierzchni 500 metrów kw. Natomiast na całym terenie pól mogły powstawać jedynie obiekty usługowe.
W przypadku terenu należącego do firmy Prologis radni zdecydowali, że będą mogły na nim powstać obiekty przemysłowo – usługowe o powierzchni do 30 tysięcy metrów kwadratowych. Z tym tylko, że mogą być to zakłady o produkcji nieuciążliwej. Dodajmy, że na miejskiej części terenu będą one mogły mieć do 5000 m. kw. powierzchni.
Budynki w części należącej do Prologis będą mogły mieć 5 pięter, ale ich wysokość nie może przekraczać 20 metrów, zaś szerokość frontu ustalono maksymalnie na 150 metrów. W przypadku miejskiej działki budynki nie mogą z kolei przekraczać wysokości 15 metrów. Istotną zmianą jest również ta dotycząca ograniczeń powierzchni magazynowej w mających powstać tam budynkach. W poprzednim planie dla miejskiego obszaru powierzchnia ta mogła wynosić jedynie 30 procent zabudowy, w nowym jest to 45 procent.
Pomyśleli o wjazdach
Natomiast na pozostałym terenie objętym planem nie wprowadzono żadnych ograniczeń.
Ograniczenia dotyczą natomiast liczby wjazdów na teren, który ma ulec zagospodarowaniu. W przypadku miejskiej działki wjazdy wytyczono od strony ulicy Olimpijskiej i dodatkowo z drogi wewnętrznej. Nie będzie natomiast można wjechać na ten teren od strony tzw. „osiedla milionerów”. Ograniczona została także liczba wjazdów na teren należący do firmy Prologis. W tym przypadku miejscy planiści przewidzieli wjazdy od ulic Olimpijskiej i Głowackiego oraz dwa wjazdy do planowanej trasy Północ – Południe. Firma postulowała ich zwiększenie od strony przyszłej trasy, ale radni nie wyrazili na to zgody, argumentując to względami bezpieczeństwa przyszłych użytkowników drogi.
Radni na prośbę burmistrz odrzucili także uwagi wniesione do planu między innymi dotyczące wysokości budynków czy zmniejszenia wymogu utrzymania wskaźnika powierzchni zielonych z 20 do 10 procent. Nie zgodzono się również na zmniejszenie wysokości renty planistycznej z 30 na 20 procent.
Dodajmy, że dzięki zmianie planu już wkrótce przy skrzyżowaniu ulicy Olimpijskiej i Piłsudskiego powinna się rozpocząć budowa nowej siedziby sochaczewskiego sądu.
Jerzy Szostak