Strona główna Nowa Sucha Poparli wójta bez dyskusji

Poparli wójta bez dyskusji

1061
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Nowa Sucha nikt z radnych nie miał wątpliwości, czy udzielić wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2016. W gminie nie tylko udało się osiągnąć zakładane dochody, ale jeszcze wypracowano solidną nadwyżkę.

– Planowaliśmy w dochodach deficyt, a skończyło się nadwyżką. Tylko się z tego cieszyć, bo są fundusze na niespodziewane potrzeby inwestycyjne. Nie wszędzie dostaliśmy dofinansowanie, więc teraz w części możemy dołożyć do niektórych projektów – mówił Maciej Mońka, przedstawiając sprawozdanie ze swej rocznej działalności.
W ubiegłym roku zaplanowano dochody na poziomie 26 442 530 złotych. Jednak w gminie 2016 rok zamknął się kwotą 26 691 120 złotych wpływów. W sumie plan dochodów zrealizowany został w 102,2 procenta. Największy przyrost dochodów osiągnięto z opłat skarbowych – 115 procent i podatków od działalności gospodarczej (kart podatkowych). Najniższy stopień realizacji dochodów był z opłaty targowej – 96,5 procent.
W ubiegłym roku radni zaplanowali wydatki na poziomie 26 997 130 złotych. Z budżetu wydane zostało jedynie 25 702 890 złotych. Tym samym zrealizowano tylko 95,2 procent.
Zaplanowany deficyt budżetowy miał wynieść 554 590 złotych. Na koniec 2017 roku okazało się, że w budżecie gminy jest na plus 988 230 złotych.
Wynik ten jest sporym zaskoczeniem, lecz jak się okazało wpływ na niego miało nie tylko rozsądne i oszczędne gospodarowanie, ale też rozliczenie dotacji unijnych z 2008 roku.
W związku z tym komisja rewizyjna w Radzie Gminy Nowa Sucha zawnioskowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywne ocenienie realizacji budżetu gminy za miniony rok. RIO – po zapoznaniu się z dokumentacją – zaakceptował budżet gminy bez uwag.
– Najważniejszą częścią naszego budżetu jest oświata. Szkoły są bardzo dobrze prowadzone, co przekłada się na sukcesy uczniów i przygotowanie ich do dalszego życia. Nasze placówki co roku są oceniane jako najlepsze w powiecie sochaczewskim. Poza tym trzeba zauważyć, że część zadań zaplanowanych w ubiegłym roku będzie realizowanych w roku bieżącym. Zwłaszcza zadań inwestycyjnych dotyczących dróg. W tym temacie nie ubywa nam zadań, a wręcz z roku na rok przybywa – zaznaczył Maciej Mońka.
Na plus gminy przemawia fakt, że na 2,5 tysiąca gmin w Polsce Nowa Sucha jest na 135. miejscu pod względem przyrostu mieszkańców i rozwoju. W minionym roku pojawili się też nowi inwestorzy, którzy już zaczęli działań na terenie gminy.
Maciej Mońka dziękując radnym za okazane zaufanie stwierdził, że tak dobrej rady gminy oraz solidnych pracowników urzędu mógłby życzyć każdej lokalnej społeczności.
– W Łowiczu, gdzie zaczynałem karierę samorządowca było dużo, dużo trudniej. Tu dziękuję wszystkim za dyskusje, rozmowy, pomysły i wypowiedzi, bardzo cenne i pomocne w pracy – stwierdził wójt.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak