Strona główna Sochaczew miasto Nie tylko o wodzie na Dniach Sochaczewa

Nie tylko o wodzie na Dniach Sochaczewa

931
0
PODZIEL SIĘ
Jak co roku, Dni Sochaczewa obfitowały w wiele interesujących wydarzeń. Każdy tu znalazł odpowiednie dla siebie stoisko lub imprezę.  Zarówno dorośli, jak i dzieci chętnie zatrzymywali się przy namiocie sochaczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Można tu było uzyskać informację o możliwościach podłączenia do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ale też i o wszystkim, co dotyczy realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (cześć II)”.
Ile wiemy?
Zorganizowane w ramach promocji konkursy z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, ekologii oraz infrastruktury wodno-ściekowej cieszyły się znacznym powodzeniem. Najmłodsi mogli odpowiedzieć na proste pytania, a dorośli rozwiązać tematyczną krzyżówkę.
Kolejny raz potwierdziło się, że dzieci wiedzą wiele na temat ochrony środowiska i mogłyby w tym temacie edukować niejednego dorosłego. Na szczęście świadomość społeczeństwa wzrasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest osiągnięcie przez Sochaczew tak zwanego efektu ekologicznego.
O to w tym chodzi
Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją dla dobra wszystkich – nie tylko pojedynczego obywatela, ale dla całego społeczeństwa. Będzie to procentować przynajmniej kilkadziesiąt najbliższych lat. Nasze dzieci czy wnuki, a potem ich potomkowie będą wdzięczni, że nie żyją jak za króla Ćwieczka, że nie śmierdzi im szambo wylewane gdzie popadnie, że wody podziemne i powierzchniowe są czyste, że przy sprzedaży działki uzyskają wyższą cenę ze względu na istniejące tu media. Do uzbrojenia w nie nieruchomości zalicza się nie tylko wodociąg czy prąd, ale również kanalizację sanitarną.
Prowadzone w ostatnich latach inwestycje miały na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Sochaczewa, uzupełnienie niedoborów w zakresie systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczenie liczby zbiorników bezodpływowych, polepszenie jakości życia społeczności lokalnej. To wszystko wiąże się z zapewnieniem właściwych parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z prawem polskim i UE oraz doprowadzenie ścieków do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie zostaną właściwie oczyszczone. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
I kanalizacja, i wodociąg
Ocena wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (cz. II) – trwała prawie rok. ZWiK-Sochaczew podpisał umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego oraz budowy sieci wodociągowej w ulicach Kraszewskiego, Kochanowskiego i Lechickiej. W sumie wybudowany został kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 0,927 km, oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 0,588 km.
Zadanie zostało już wykonane, ale dopiero po pozytywnej ocenie wniosku została podpisana umowa o dofinansowanie. Środki poniesione na wykonanie tego zadania zostaną zrefundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Warunek dofinansowania
Warunkiem dofinansowania, poza oczywiście pozytywną oceną wniosku, jest uzyskanie kolejnego efektu ekologicznego. W tym przypadku dotyczy on już nie tylko sieci kanalizacyjnej, ale również wodociągowej.
Dlatego też ZWiK-Sochaczew zaprasza do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych. O tym między innymi była też mowa podczas spotkań z mieszkańcami w czasie Dni Sochaczewa. Wiadomości na temat sposobu podłączenia posesji udzielane były w sposób jak najbardziej przystępny, można było otrzymać materiały informacyjne. Przy okazji wiele osób, zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych, korzystało z możliwości sprawdzenia swej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Realizujmy efekt ekologiczny
O to w tym wszystkim chodzi – Sochaczew musi mieć jak największą liczbę korzystających ze zbiorczej kanalizacji i systemu wodociągowego.
Przebieg przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie pod nadzorem ZWiK. Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie.
Po wykonaniu przyłączy następuje odbiór techniczny oraz podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków. Oczywiście właściciel nieruchomości zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a następnie podpisać stosowną umowę ze Spółką.
Monika Gadzińska
ZWiK-Sochaczew sp. z o. o.