Strona główna Sochaczew miasto Inwestują w dzieci, a to jest najlepsza inwestycja

Inwestują w dzieci, a to jest najlepsza inwestycja

903
0
PODZIEL SIĘ
Blisko 1,5 miliona złotych pozyskał miejski samorząd na kolejny projekt edukacyjny. Dzięki niemu pięć sochaczewskich szkół wzbogaci się o kilkadziesiąt laptopów, rzutników, tablic interaktywnych oraz wiele innych pomocy naukowych. Zaś tysiąc uczniów skorzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Wartość samego projektu – zgłoszonego do programu „Edukacja dla rozwoju regionu” przez Urząd Miejski – wynosi 1 686 600 zł, z czego 80 procent kosztów, czyli 1 349 300 zł, będzie pochodziło z środków zewnętrznych. Natomiast wkład miasta to 337 300 zł. Z tym, że będą nim koszty użytkowania sal lekcyjnych.
– Projekt ruszy we wrześniu tego roku, a zakończy się w czerwcu 2019 roku. To kilka tysięcy godzin zajęć językowych, komputerowych, ciekawych eksperymentów, wyjazdów edukacyjnych. Przez dwa lata ponad tysiąc uczniów będzie wyrównywało braki edukacyjne, rozwijało swoje zdolności i zainteresowania. Liczymy, że na finiszu wzmocnimy kreatywność i innowacyjność uczniów, nauczymy ich pracy zespołowej, a to niezbędne umiejętności na rynku pracy – mówi Marek Fergiński, zastępca burmistrza.
Najwięcej środków otrzyma Zespół Szkół – 572 800 zł, gdzie zostanie 279 uczniów i 12 nauczycieli. Planuje się zorganizowanie zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych, języka angielskiego, języka niemieckiego, a także zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole podstawowej ma zostać doposażona pracownia matematyczna i przyrodnicza, a w gimnazjum matematyczna. Zakupionych zostanie m.in. 5 tablic interaktywnych, 20 laptopów, projektory, rzutniki, urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku i drukarka 3D.
Na 190 400 zł może liczyć z kolei Gimnazjum nr 2. Środki te zostaną wydatkowane m.in. na dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, fizyki, komputerów i języka angielskiego dla 206 uczniów. Wspierać ich będzie sześciu nauczycieli, którzy w ramach projektu m.in. udoskonalą swoją wiedzę. Szkoła otrzyma nowe wyposażenie pracowni matematycznej i biologicznej. Wzbogacą się one o tablice interaktywne i połączone z nimi laptopy, dwa projektory multimedialne, tablicę matematyczną, drukarkę ze skanerem. W ramach zajęć zaplanowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
Z kolei 157 400 zł zostanie przekazanych Gimnazjum nr 1. Tu w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 180 uczniów, a specjalne kursy przejdzie 9 nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie: matematyczna, chemiczna i biologiczna. Dla których planuje się m.in. zakup tablic interaktywnych oraz specjalistycznej szafy na odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny.
Na 503 900 zł może liczyć Szkoła Podstawowa nr 2. Dzięki czemu swoją wiedzę będzie mogło wzbogacić 240 uczniów i 9 nauczycieli. W „Dwójce” zaplanowano dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody, komputerów i języków obcych oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej. Szkoła planuje m.in. zakup tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, serwera, drukarki 3D, drukarki ze skanerem, mikroskopu z kamerą, aparatu fotograficznego oraz 15 laptopów, rzutnika i mikroskopu. Natomiast w pracowni przyrodniczej pojawi się naturalnej wielkości model szkieletu człowieka.
Z kolei od września 2017 roku do końca czerwca 2019 projektem objętych zostanie 178 uczniów i 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4. A ta otrzyma na jego realizację 262 000 zł. Zorganizowane zostaną dodatkowe lekcje z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego. Szkoła planuje wyposażyć pracownię przyrodniczą, kupić m.in. kilkanaście komputerów dla uczniów, drukarkę, dwa laptopy kompatybilne z elektroniczną tablicą, ekran do rzutnika multimedialnego, dwa projektory multimedialne i tablicę interaktywną.
To już kolejny projekt edukacyjny miejskiego samorządu w znacznej części finansowany ze środków zewnętrznych. W 2012 roku pozyskano 54 tysiące na „Dziecięcą Akademię Przyszłości”. Rok później na projekty „Marzenia do spełnienia” oraz „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych”, miasto otrzymało 954 tys. zł dotacji.
– Często podkreślam, że inwestycje w drogi, budynki, przestrzeń publiczną są przez mieszkańców bardzo dobrze odbierane. W ostatnich dwóch latach mamy wręcz do czynienia z boomem inwestycyjnym na terenie miasta. Ale nie zapominamy o innych dziedzinach: edukacji, zdrowiu, opiece społecznej czy kulturze. Ten program jest tego dowodem. Inwestujemy w dzieci, a to zawsze jest najlepsza inwestycja – podkreśla Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.
Jerzy Szostak/UM Sochaczew