Strona główna Wyszogród Dostali pieniądze

Dostali pieniądze

1051
0
PODZIEL SIĘ

Na wniosek burmistrza Jana Boszko, 16 czerwca została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Wynikało to z potrzeby pilnego podjęcia uchwał dotyczących dwóch istotnych projektów, na które Wyszogród pozyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Powody do radości mają uczniowie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wyszogród, które niebawem będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. A to za sprawą projektu „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, który uzyskał – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 875 332 złotych dofinansowania. Kwota ta zostanie przeznaczona na doposażenie placówek szkolnych z terenu gminy w sprzęt do pracowni biologiczno-przyrodniczej, nowoczesne drukarki 3D, a także sprzęt komputerowy.

Drugą poruszaną kwestią było dofinansowanie projektu, którego celem jest pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie. Dzięki kwocie 98 954 złotych zostaną przeprowadzone odpowiednie prace. Przyczynią się one w znacznym stopniu do poprawienia estetyki otoczenia szkoły, co ucieszy oko nie tylko dzieci i pracowników oświaty, ale i wszystkich mieszkańców.  Obie uchwały zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie.

Joanna Smacka