Strona główna Powiat Coraz bliżej taniego grzania

Coraz bliżej taniego grzania

1078
0
PODZIEL SIĘ
Został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W październiku ubiegłego roku złożono dwa wspólnie wnioski przez gminy: Sochaczew, Rybno, Teresin i Nowa Sucha. Jednak jeden z wniosków nie przeszedł i znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.
Nasza radość z sukcesu wspólnego wniosku czterech gmin jest połowiczna. Do realizacji przeszło 15 wniosków. Jeden znalazł się na pozycji 15, a drugi na 16. Teraz zabiegamy w Urzędzie Marszałkowskim, aby udało się znaleźć jakieś fundusze również na ten, co jest tuż za listą rankingową. Tym bardziej, że minimalnie się nie zmieścił – mówi Dariusz Krupa, koordynator projektów w Urzędzie Gminy Sochaczew.
Zabiegi o to, aby oba wnioski były realizowane, są tym większe, że sytuacja jakby się nieco odwróciła. Wniosek, do którego jako pierwsi zgłaszali się chętni, zajął pozycję 16. A ten, który był niejako uzupełnieniem pierwszego wniosku – dodatkowym naborem chętnych – wszedł na pozycję zaakceptowanych jako 15.
To dla nas trochę niewygodna sytuacja, gdyż ci, którzy pierwsi się zgłosili, muszą czekać, a do realizacji pójdą ci, którzy zgłosili się później, niejako w uzupełnieniu. Stąd nasze zabiegi w Urzędzie Marszałkowskim o to, aby oba wnioski udało się zrealizować. Jak bowiem wytłumaczyć taką sytuację ludziom. Nie można też dokonać przesunięć w nazwiskach, bo wnioski są osobowe, na konkretne osoby. Prosimy urząd, aby przyjął naszą argumentację i być może się uda – dodaje Dariusz Krupa.
Jednak inwestycja nie ruszy w tym roku, bo trzeba wypełnić cały szereg procedur. Wśród nich najważniejsze są rozmowy z mieszkańcami i potwierdzenie ich akceptacji do wymiany instalacji cieplnych. Po podpisaniu umów odbędzie się przetarg na wykonawcę.
Mieszkańcy na etapie zbierania chętnych do wniosku byli informowani o przybliżonych kosztach. Wiedzą więc, ile w przybliżeniu będą musieli wyłożyć. To bardzo korzystna opcja, gdyż płacą tylko 20 procent inwestycji, która obejmuje pełen zakres prac wraz z ceną instalacji. Myślę, że oferowane stawki będą korzystne dla mieszkańców – stwierdza koordynator.
Wymiana instalacji na odnawialne źródła energii dotyczy ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji solarnych i kotłów na pelet w obiektach użyteczności publicznej i posesjach prywatnych.
Ponieważ dofinansowanie jednego wniosku nie mogło przekroczyć 10 milionów złotych, zdecydowaliśmy o złożeniu dwóch wniosków, aby szansę mieli wszyscy chętni. Mieszkańcy naszej gminy zakwalifikowani do projektu zostali przyporządkowani do poszczególnych wniosków w sposób losowy. Teraz zorganizujemy spotkanie z osobami, których instalacje będą realizowane w ramach wniosku, który się zakwalifikował – mówi Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha Nie tracimy też nadziei na objęcie dofinansowaniem również drugiego wniosku, który aktualnie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Doświadczenie poprzednich konkursów wskazuje, że po rozstrzygnięciu przetargów powstają oszczędności, które przeznacza się na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej.
Inwestycja jako taka prawdopodobnie ruszy na początku przyszłego roku. Mieszkańcy po podpisaniu umowy i przelaniu na konto gminy swoich 20 procent muszą poczekać na rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Dopiero po dopięciu wszystkich spraw inwestycja może ruszyć.
BN