Strona główna Wyszogród Ceny wody bez zmian

Ceny wody bez zmian

1055
0
PODZIEL SIĘ
WYSZOGRÓD Radni Wyszogrodu obradowali na sesji. W trakcie jej trwania Robert Koper, naczelnik wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku, wyjaśnił zasady korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Istotną informację dla mieszkańców Wyszogrodu przekazał natomiast Krzysztof Cybulski, ze spółki Aqua Remondis, który wystąpił do burmistrza Wyszogrodu o przedłużenie – na okres od 1 lipca do 31 sierpnia tego roku – obecnie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy i miasta. Ustalano też wysokość dopłat dla mieszkańców, jakich udzieli gmina miasto, 1 metra sześciennego wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych oraz do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków.
Zmieniona została uchwała szczegółowo określająca zasady obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, którzy pełnią stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podległych samorządowi gminnemu. Radni podjęli też uchwałę w sprawie podziału jednostki organizacyjnej Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie  poprzez włączenie  Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej  do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Miłym akcentem sesji było podziękowanie i złożenie gratulacji Januszowi Kuklińskiemu, sołtysowi wsi Wilczkowo, za 40 lat pełnienia funkcji.
JMS