Strona główna Sochaczew gmina Wójt zaproponował nowy podatek, ale radni go nie chcą

Wójt zaproponował nowy podatek, ale radni go nie chcą

1906
0
PODZIEL SIĘ

SOCHACZEW Skarbnik Urzędu Gminy Sochaczew zgłosił na sesję wniosek wójta, by radni uchwalili wprowadzenie opłaty adiacenckiej procentowej, naliczanej dla właścicieli lub użytkowników nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku podziału nieruchomości lub powstania infrastruktury technicznej.

Opłaty te nie obejmują nieruchomości przeznaczonej na cele rolne lub leśne, a tylko mieszkalne lub przeznaczone na działalność gospodarczą. Ustalana ona jest na podstawie decyzji wójta, a zatwierdzana przez radę gminy. Proponowana stawka przez urząd gminy Sochaczew to 10 procent od wartości przy podziale i 10 procent przy wzroście wartości spowodowanej budową infrastruktury technicznej. Maksymalna stawka narzucona przez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym w pierwszym przypadku wynosi 30 procent, a w drugim 50 procent. Propozycja wprowadzenia opłat adiacenckich od strony wójta wypłynęła w związku z tym, że dotąd była to stawka zerowa, a wartość nieruchomości w gminach znacznie wzrosła w związku z podziałami i nowymi inwestycjami w infrastrukturę.

Radni jednak nie zgodzili się na tę inicjatywę wójta i uchwała została jednogłośnie odrzucona. Tak więc wszystko pozostaje po staremu i nie będzie dodatkowego podatku.

BN