Strona główna Nowa Sucha Poszukiwane Złote Pary

Poszukiwane Złote Pary

1042
0
PODZIEL SIĘ
NOWA SUCHA Jak co roku, w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej kompletowana jest lista jubilatów świętujących 50-lecie swych związków małżeńskich.
Co roku w naszej gminie organizowana jest uroczystość, podczas której wręczane są Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe i piękne wyróżnienie dla par, które przeżyły razem 50, a niektóre nawet więcej lat. Co roku też zwracamy się do mieszkańców o zgłaszanie takich par przez rodzinę i przyjaciół jubilatów. Część długoletnich związków mamy odznaczonych w naszej ewidencji. Jednak nie wszyscy mieszkańcy są tu od lat. Część przybyła do naszej gminy, i o tych mamy skromne informacje, jeśli chodzi o długość ich związków małżeńskich, gdyż wiele z takich par zawarło śluby poza gminą. My jako gmina chcemy zadbać i uhonorować wszystkich, którzy świętują Złote Gody – mówi Anna Zatorska, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Suchej.
Takie małżeństwa, które są ze sobą 50 i więcej lat, należy zgłosić osobiście w siedzibie USC w Nowej Suchej lub telefonicznie (46) 861 20 51 wew. 39. Można też wysłać zgłoszenie mailem na adres: anna.zatorska@nowasucha.pl. Zgłoszeń mogą dokonywać sami małżonkowie, ale też członkowie ich rodzin, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi.
Termin wyznaczony jest do 19 maja, ale zgłaszać jubilatów można cały czas. Ten termin spowodowany jest tym, że procedury są dość długie, bo trwające około pół roku. Wniosek sporządzony przez nas, kierowany jest do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie. Tak więc zgłoszone osoby teraz, dostaną medale dopiero pod koniec tego roku w trakcie specjalnie przygotowanej przez nas uroczystości – dodaje Anna Zatorska – Prosimy także o zgłaszanie par, które w latach poprzednich obchodziły 50. rocznicę ślubu, ale nie otrzymały jeszcze Medalu Prezydenta RP. Chcemy, aby nikt nie został z takich jubilatów pominięty.
Po rozpatrzeniu wniosków jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta RP, w terminie około sześciu miesięcy od daty zgłoszenia pary w Urzędzie Stanu Cywilnego Nowa Sucha.
Jubilaci poinformowani są o terminie uroczystości. Medale w imieniu prezydenta wręcza wójt gminy Nowa Sucha. Na dziś zgłoszonych jest już 17 Złotych Par.
BN