Strona główna Edukacja Pierwsza taka kolejówka w powiecie

Pierwsza taka kolejówka w powiecie

1030
0
PODZIEL SIĘ
Rozmowa z Ewą Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
Od roku w Teresinie funkcjonuje technikum kolejowe, na jakich dokładnie zasadach?
Pierwsza klasa technikum kolejowego ruszyła od września 2016 roku. Uczniowie zdobędą zawodowy tytuł technika elektroenergetyka transportu szynowego, nabywają dwie kwalifikacje. Chciałabym przypomnieć, że jedyni w powiecie sochaczewskim mamy podpisaną umowę z Kolejami Mazowieckimi, które objęły patronat nad tą klasą, w związku z tym  młodzież, poza tym że ma zagwarantowaną pracę po ukończeniu szkoły w zakładach należących do Kolei Mazowieckich, to może też starać się o uzyskanie stypendium, uzyskując dobre wyniki w nauce. W tym przypadku będą też brane pod uwagę wyniki z praktycznej nauki zawodu, która odbywać się będzie na terenie zakładów kolejowych.
Kierunku kolejowego na terenie powiatu sochaczewskiego chyba jeszcze dotąd nie było?
Tak, to Zespół Szkół w Teresinie jest prekursorem tego typu technikum. Jako pierwsi na terenie powiatu sochaczewskiego utworzyliśmy taką klasę we współpracy z Kolejami Mazowieckimi.
Wiemy, że mimo dużego zainteresowania, nie wszyscy kandydaci mogli podjąć naukę na tym kierunku?
Niestety, nie wszyscy chętni mogą zostać uczniami technikum kolejowego. Tak to jest ze szkołami zawodowymi, że zanim młody człowiek uzyska status ucznia, musi najpierw przejść szczegółowe badania lekarskie. Kandydaci do technikum są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wszelkie schorzenia ograniczające sprawność fizyczną ucznia oraz wady wzroku, słuchu i postawy, czy stopień reakcji na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne. Przyznam, że mieliśmy dużo kandydatów, ale nie wszyscy przeszli pozytywnie weryfikację zdrowotną, stąd klasa pierwsza jest niezbyt liczna. Choć aktualnie uczą się w niej sami chłopcy, to jednak zawód jest na tyle atrakcyjny, że kierunek kolejowy adresowany jest także do dziewcząt, na które bardzo liczymy.
Bo po takiej szkole można przecież wykonywać różne prace, niekoniecznie warsztatowe?
Oczywiście, ukończenie tego kierunku predysponuje absolwenta do podjęcia pracy polegającej m.in. na organizowaniu oraz prowadzeniu ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługiwaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzorowaniu i koordynowaniu pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej, czy też planowaniu i organizowaniu pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz na zarządzaniu taborem kolejowym. Taka osoba może być też odpowiedzialna za przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób oraz zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów. Choć tylko o pociągach możemy mówić, bo dotyczy to całego taboru szynowego, czyli m.in. metro, tramwaje, z tymi instytucjami też chcemy nawiązać porozumienie w najbliższej przyszłości. Wykształcenie zatem daje szerokie możliwości. Jeszcze raz podkreślam, że Koleje Mazowieckie gwarantują pracę wszystkim naszym absolwentom, które też oferują system stypendialny, z którego uczeń będzie mógł skorzystać nie tylko w czasie nauki w naszym technikum, ale też kontynuując naukę na studiach i podnosząc swoje kwalifikacje. Koleje Mazowieckie potrzebują dobrze wykształconych fachowców, stąd też nasza współpraca, która układa się bardzo dobrze.
Kolejówka to jednak nie jedyna klasa w Zespole Szkół w Teresinie?
Mamy też prężnie rozwijające się technikum mechaniczne, które opieką objęły dwie firmy Saga Poland oraz włoska firma Technology & Renewal. Oba przedsiębiorstwa znajdują się blisko naszej placówki. Uczniowie odbywają tam bardzo ciekawe zajęcia praktyczne, mając do czynienia z nowoczesnym parkiem technologicznym, uczą się na urządzeniach, których nie jesteśmy w stanie zapewnić w szkole m.in. numerycznie sterowanych obrabiarek. Ponadto nabywają cenne doświadczenie, które z pewnością stanie się ich atutem w momencie podjęcia pracy zawodowej.
Podobnie jak uczniowie kierunku OZE?
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to kolejna szkoła, z którą współpracują partnerzy zewnętrzni. Patronatem klasę OZE objęła Geotermia Mazowiecka. Ponieważ dostrzec można wspólne elementy dla technika elektroenergetyka i montera instalacji odnawialnych źródeł energii, stąd uczniowie razem uczestniczą w wycieczkach do zakładów pracy, oczywiście właściwych dla danego kierunku. Uczestniczą też w specjalnych zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, z którą również nasza szkoła podjęła współpracę, podobnie jak ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.
Na jakich jeszcze kierunkach kształcą się uczniowie w Teresinie?
Muszę podkreślić, że w Zespole Szkół świetnie od lat funkcjonuje technikum logistyczne. Poziom nauczania jest bardzo wysoki, m.in. możemy się pochwalić dobrymi osiągnięciami naszych uczniów. Łukasz Ogrodzki, Adrian Kazusek i Piotr Petlic, to finaliści pierwszego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, zakwalifikowali się do kolejnej fazy konkursu. Znakomitą pracę wykonuje tu nauczycielka przedmiotów zawodowych Justyna Pawłowska. Zresztą jest naszą absolwentką, co podkreśla fakt, że po naszej szkole można z powodzeniem realizować swoje zawodowe marzenia. Nasi uczniowie bardzo chwalą sobie kadrę pedagogiczną, z czego ja również jestem dumna. Wieloletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu Piotr Gut umiejętnie przelewa swoją pasję na kształcenie, co udziela się młodzieży i znakomicie przekłada się na wyniki w nauce. Podkreślam fachowość, ale też odpowiednią umiejętność przekazywania wiedzy przez moich wszystkich nauczycieli, co dla mnie jako dyrektora jest bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym elementem funkcjonowania szkoły. A wracając do pytania, mamy też w szkole technikum mechanizacji rolnictwa i jest to kierunek stanowiący tradycję oświaty rolniczej w Teresinie, zawsze cieszył się ogromną popularnością. Szczególnie polecany dla osób, które posiadają gospodarstwa rolne i chcą poszerzyć swoją wiedzę np. na temat zarządzania czy też nabyć kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o fundusze strukturalne na rozwój obszarów wiejskich. Tu również możemy pochwalić się sukcesami, uczeń tego technikum, Mateusz Źroślak zajął I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanej corocznie przez SGGW – wydział rolniczy, opiekun  Kamil Gut.
A szkoła zasadnicza też jest w Teresinie?
 Jeśli chodzi o szkołę zawodową 3-letnią, to obecnie prowadzimy naukę na kierunku mechanik pojazdów samochodowych. Mamy dobre zaplecze warsztatowe, co jednak nie zmienia faktu, że uczniowie uczą się zawodu również w okolicznych warsztatach, z którymi współpracujemy. W związku z reformą oświatową od 1 września 2017 roku, w miejsce szkoły zawodowej powstaje szkoła zawodowa branżowa. W związku z tym w planach, od 1 września 2018 r., mamy utworzenie zawodowej szkoły branżowej I stopnia kierowca – mechanik oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Każdy nowy zawód w naszej szkole jest podyktowany brakiem specjalistów na lokalnym i nie tylko, rynku pracy, chcę podkreślić, że każdy zawód objęty jest patronatem zakładu pracy, co daje ogromne możliwości uczniom i absolwentom.
Ale to chyba nie jedyny nowy kierunek, którego uruchomienie ma nastąpić od przyszłego roku szkolnego?
Tak, to prawda. Podążając za potrzebami rynku pracy, po dogłębnej analizie przeprowadzonej wraz z innymi instytucjami, zakładami pracy i organem prowadzącym, którym jest powiat sochaczewski, doszliśmy wspólnie do wniosku, że istnieje potrzeba kształcenia kadry w przemyśle odzieżowym. Udało nam się podpisać umowę patronacką z Grupą Aljeka Sochaczew, która pomoże nam w organizacji nauki dla nowej klasy. Mogę powiedzieć, że od września 2017 roku mamy zamiar, jako pierwsi w powiecie, otworzyć technikum przemysłu mody o specjalności kreator mody. Podczas nauki uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji związanych z podstawami szycia odzieży, projektowaniem, stylizacją odzieży, a także z zarządzaniem, marketingiem i promocją firmy funkcjonującej w sektorze odzieżowym. To szkoła przeznaczona nie tylko dla dziewcząt, ale również dla chłopców, bo przecież nie od dziś wiadomo, że wśród najsłynniejszych projektantów mody większość stanowią mężczyźni.
Mówi się, że teresińscy uczniowie będą też mieli okazję kształcić się za granicą, czy to prawda?
Tak, czynimy duże starania pod kątem zagranicznych praktyk zawodowych. Chcemy, by nasi uczniowie nabywali doświadczenie, ale też sprawdzali się w atrakcyjnych i równie wymagających warunkach w Europie Zachodniej. Jesteśmy na dobrej drodze w kierunku wdrożenia w naszej placówce projektu Erasmus +. Jeśli chodzi o kraje, to na dziś mogę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że naszym kierunkiem będą – Bułgaria, Hiszpania i Niemcy.
Ale nie samą nauką uczeń żyje?
Oczywiście, przecież szkoła to drugi dom. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój w różnych dziedzinach. Do tradycji wszedł udział naszych wychowanków w Akademii Przedsiębiorczości, gdzie odnoszą duże sukcesy, w tym roku 5 uczniów ma szanse na indeks SGGW, wolontariat, zajęcia sportowe, sztafeta zawodów, spotkania z pracodawcami, wycieczki, spotkania integracyjne i wiele innych. Służą temu dobrze wyposażone pracownie i zaplecze sportowe.
Oby tak się stało, zatem dziękując za rozmowę, życzymy realizacji wszystkich celów i dalszego, tak prężnego rozwoju Zespołu Szkół w Teresinie.
Ja również dziękuję i korzystając z okazji zapraszam uczniów obecnych klas trzecich gimnazjów do odwiedzania naszej szkoły i przekonania się, że warto się u nas uczyć. Dzień otwarty wprawdzie już był, ale szkoła otwiera swoje podwoje każdego dnia. Do tradycji należą już organizowane u nas warsztaty dla uczniów gimnazjum w ramach lekcji techniki i orientacji zawodowej, przybliżające możliwości kształcenia w danym zawodzie.  Na kolejne zapraszamy już niebawem.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie