Strona główna Sochaczew miasto Nowy Honorowy Obywatel Sochaczewa

Nowy Honorowy Obywatel Sochaczewa

1349
0
PODZIEL SIĘ
Na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 maja, wpłynie projekt uchwały dotyczący nadania kolejnemu mieszkańcowi miasta tytułu Honorowego Obywatela Sochaczewa. Tym razem radni chcą w ten sposób uhonorować Krzysztofa Wasilewskiego, wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży oraz działacza społecznego.
Wszyscy kojarzymy jednak Krzysztof Wasilewski z harcerstwem. A dokładnie z sochaczewskim hufcem ZHP, którego jest wieloletnim komendantem. Jednak zanim nim został musiał przejść długą drogę, najpierw jako zuch a potem harcerz. Tym ostatnim został w lipcu 1961 roku a przyrzeczenie harcerskie odebrał od niego Stanisław Adamiec, pierwszy powojenny komendant ZHP w Sochaczewie. Instruktorem ZHP druh Krzysztof został w 1970 roku. Natomiast na stanowisko komendanta ZHP w Sochaczewie został powołany w 1989 roku.
I to właśnie sochaczewskie harcerstwo pod jego kierownictwem przez dziesiątki lat było podobnie wizytówką naszego miasta nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.
dot

fot. Bogumiła Nowak