Strona główna Młodzieszyn Czas remontu cmentarzy

Czas remontu cmentarzy

1041
0
PODZIEL SIĘ
MŁODZIESZYN Wojewoda Mazowiecki przekazał gminie Młodzieszyn dotacje na remont starych cmentarzy wojennych na jej terenie. Z wnioskowanej sumy, nieco ponad 78 tysięcy złotych, przyznał gminie połowę tej kwoty.
– Od dawna staraliśmy się o te pieniądze. Wnioski złożyliśmy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jeszcze w 2016 roku. Staraliśmy się o dofinansowanie na prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzach wojennych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Pracami miały być objęte cmentarze w Juliopolu, Starych Budach i Janowie. Cieszy nas, że wojewoda uznał za słuszne przeznaczyć fundusze na te prace, choć nie na całą proponowaną przez nas kwotę – mówi Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn.
Już na początku marca Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował urząd gminy Młodzieszyn, że Biuro Wojewody, do którego zadań należy m.in. sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, rozważyło udzielenie dotacji na planowane remonty i przyznało fundusze.
– Wnioskowaliśmy w sumie o 78 307,60 złotych. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej wniosku, gminie przyznano dotację celową w wysokości 39 tysięcy złotych z przeznaczeniem na prace remontowe na cmentarzach w Juliopolu oraz Starych Budach – dodaje Damian Bednarek, kierownik referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.
Jak mówi, oznaczono już we wniosku przewidywane do realizacji prace na cmentarzach. W Juliopolu mają być wykonane chodniki z kostki kamiennej pomiędzy polami grobowymi. Natomiast na cmentarzu wojennym w Starych Budach zaplanowana jest konserwacja krzyży epitafijnych, jak również cały zakres prac, takich jak wymiana betonowych obrzeży, wysypanie ścieżek żwirem, posadzenie żywopłotów, ściągnięcie starej darniny z pól grobowych i zastąpienie ich nową darnią oraz wykonanie nowych nasadzeń.
W obu przypadkach zaplanowano też typowe prace porządkowe po zimie, jak usunięcie pozostałości w postaci liści i gałęzi. Prace, jak zapowiada urząd gminy, ruszą w najbliższych dniach. Sprawę remontu i konserwacji grobów w Janowie odłożono na czas późniejszy. Również w tym przypadku gmina ma podjąć starania o kolejne dotacje na remont starych cmentarzy.
BN
Fot. MZSiPBnB Sochaczew