PODZIEL SIĘ

Jeżeli radni dokonają drastycznych zmian w uchwale dotyczącej przyszłorocznej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, to na zgłoszone przez mieszkańców projekty zostanie zarezerwowanych 1 150 000 złotych. I podobnie jak w tym roku, kwota ta zostanie podzielona na dwie pule.

Pierwsza z nich będzie wynosiła 830 tysięcy złotych i dotyczy tak zwanych projektów dużych, o wartości od 100 000 do 830 000 złotych. Pozostałe środki, czyli 320 tysiące złotych zostanie rozdzielonych na tzw. projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych.

Podobnie jak i poprzednie edycje SBO, tak i obecna już piąta, ma na celu zaangażowanie mieszkańców nie tylko w tworzenie budżetu miasta, ale przede wszystkim budowy społeczeństwa obywatelskiego. To z kolei powoduje, że propozycje projektów, które mają być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, mogą składać wszyscy mieszkańcy Sochaczewa oraz organizacje pozarządowe działające na jego terenie.

Tym samym utrzymano ubiegłoroczny zapis zakazujący składania wniosków inwestycyjnych przez jednostki podlegle Urzędowi Miejskiemu. Dodajmy, że projekty mogą dotyczyć całego miasta. Z tym tylko, że muszą się mieścić w kompetencjach miejskiego samorządu i być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, czyli w 2018 r. Istotne jest również to, że muszą one być zlokalizowane na terenie będącym własnością miejskiego samorządu lub będącym w jego władaniu. Przypomnijmy, że ograniczenie wynika z przepisów, które zabraniają samorządom  inwestycji na terenie w cudzej własności. Dlatego przed złożeniem wniosku inwestycyjnego należy się upewnić, czy teren, na którym ma powstać wymarzona przez nas inwestycja, rzeczywiście należy do miasta.

A gdy do niego należy, to przygotowany przez nas projekt będziemy mogli złożyć w okresie od 1 czerwca do 15 sierpnia. Musimy jednak opamiętać o tym, że do wniosku musimy dołączyć listę poparcia podpisaną przez 25 osób.

Sama weryfikacja wniosków, które zostaną ocenione przez Zespół Opiniujący, potrwa do 15 września. W skład zespołu wejdą: zastępca burmistrza, po jednym przedstawicielu Klubów Radnych Rady Miejskiej, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu oraz reprezentant Powiatowej Izby Gospodarczej.

To właśnie oni sporządzą ostateczną listę projektów, które zostaną poddane ocenie przez mieszkańców. Samo głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy ukończyli w tym roku 16. rok życia, potrwa od 29 września do 20 października. Każdy będzie mógł oddać jeden głos na maksymalnie dwa projekty. Głosować będziemy mogli drogą elektroniczną lub tradycyjnie na papierowych kartach do głosowania, które będą dostępne w wyznaczonych punktach na terenie Sochaczewa. Zwyciężają te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów. A o tym dowiemy się 3 listopada. Z kolei 15 listopada zwycięskie inwestycje zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy Sochaczewa zdecydowali, iż w ramach tegorocznego SBO zostanie wykonany remont łazienek w Zespole Szkół w Sochaczewie oraz budowa parkingu przed tą szkołą. Z kolei na terenie Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 rozpocznie się budowa boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo w „Trójce” zostanie przeprowadzony remont sanitariatów. W ramach SBO na stadionie KS „Bzura” i MKS „Orkan” zawisną elektroniczne tablice wyników, a przy ulicy Chopina powstanie boisko do siatkówki plażowej. Dwa sochaczewskie stadiony zyskają. Ponadto w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędą się spotkania Klubu dla Rodzin „Wesoła Chata”. Natomiast w poprzednich latach dzięki budżetowi powstały m. in. przystań kajakowa  i miejska plaża.
Jerzy Szostak