Strona główna Bez kategorii Zrozumieć autyzm

Zrozumieć autyzm

862
0
PODZIEL SIĘ

2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008r. i wówczas uznano autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać. W Polsce autyzmem jest dotkniętych 1 na 100 dzieci.
W naszej lokalnej społeczności również funkcjonują osoby z autyzmem. Niektóre z nich uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Stanowią one 16% wszystkich uczniów. A więc oswajajmy się z autyzmem!
Definicja autyzmu jest jedna, ale sposób funkcjonowania każdej osoby autystycznej jest inny. Całościowe zaburzenia rozwojowe najczęściej charakteryzują się problemami w komunikowaniu się i tworzeniu relacji z innymi. U dzieci autystycznych obserwuje się obojętność na otoczenie, brak kontaktu wzrokowego, brak strachu przed zagrożeniami, niechęć przed dotykaniem, przytulaniem, napady agresji, zatykanie uszu, trzepotanie rąk, podskakiwanie, mówienie tylko na określony temat, dążenie do monotonii, opór przed zmianami, echolalia – powtarzanie słów lub całych zdań, czy wyrażanie potrzeb przez używanie ręki dorosłego.
Najtrudniejsze do zrozumienia dla otoczenia jest to, jak osoba autystyczna odbiera świat przez zmysły. Zwykłe obrazy, dźwięki, zapachy, smaki oraz bodźce dotykowe, dla innych osób niezauważalne, dla osoby z autyzmem mogą stanowić ból. Mózg nie selekcjonuje napływających bodźców i powoduje to ogromne przeciążenia. Może to wywołać serię zachowań, których pojawienie się jest odbierane przez otoczenie jako dziwaczne, ekscentryczne czy agresywne.
Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością i ma niepowtarzalną osobowość. Całościowe zaburzenia rozwojowe mogą przybierać postać od łagodnej do bardzo ciężkiej. Mogą występować trudności z uczeniem się, ale spotkamy także osoby z ponadprzeciętną inteligencją. Osoby, które nie mówią, bądź posługują się alternatywną komunikacją oraz takie, które mówią, ale mową intencjonalną, krótkimi komunikatami.
„Zamknięte we własnym świecie” – tak przez lata opisywano osoby autystyczne. Obecnie równie często pojawiają się takie określenia. Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie zamyka się w sobie, aby się izolować. Ona dąży do kontaktu ze światem, lecz ma trudności ze rozumieniem otaczającej rzeczywistości i identyfikowaniem jej wartości i piękna. Oswajajmy się z autyzmem!
W ramach społecznego oswajania tematu, od kwietnia 2017 roku, „Ulica Sezamkowa” wzbogaci się o nową bohaterkę – dziewczynkę z autyzmem. Ma to na celu pomóc dzieciom zrozumieć autyzm.
Spróbujmy i my – zrozumieć i zaakceptować. Oswajajmy autyzm!

Małgorzata Tarczyk, Wiesława Rosińska
Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie