Strona główna Teresin Za mało policjantów w gminie

Za mało policjantów w gminie

911
0
PODZIEL SIĘ
Analiza ubiegłorocznych efektów działań Posterunku Policji przynosi obiecujące dane. Dzięki pracy teresińskich funkcjonariuszy ograniczono popełnianie przestępstw na terenie gminy. Nieznacznie wzrosła ilość przeprowadzanych interwencji w miejscach publicznych, za to zmalała ilość interwencji domowych.
Choć gmina Teresin liczy blisko 11,5 tysięcy mieszkańców, a na teresińskim posterunku zatrudnionych jest zaledwie 12 policjantów, to jednak mieszkańcy czują się dość bezpiecznie.
To prawda, czuję się bezpiecznym, a jedyne co może martwić, to nadmierna szybkość pojazdów jadących ulicą Kolbego, szczególnie, gdy właśnie zaczyna się sezon dla motocyklistów – mówi Paweł, mieszkaniec Paprotni.
Jeśli chodzi o tematykę drogową, to warto wspomnieć, iż w ubiegłym roku policjanci patrolujący gminne trasy wystawili 137 mandatów, zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców.
W roku 2016 Posterunek Policji w Teresinie przeprowadził 136 postępowań w sprawach o wykroczenie, w tym 68 zakończyło się skierowaniem wniosku o ukaranie, 51 umorzono z powodu niewykrycia sprawcy, w 7 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, 9 spraw umorzono wobec innych okoliczności wyłączających ściganie, w 1 przypadku zastosowano pouczenie i w 1 przypadku sprawę skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Łącznie wylegitymowano 2677 osób i sprawdzono w KSIP. Pouczono 209 osób, zatrzymano 27 dowodów rejestracyjnych. Przeprowadzono 734 interwencji, z czego 157 były to interwencje domowe.
Funkcjonariusze z Teresina skutecznie współpracują ze środowiskiem lokalnym. Prowadzą czynności związane z zapobieganiem przestępczości wśród nieletnich, poprzez liczne kontakty z dyrekcją szkół, pedagogami, spotkania z uczniami oraz poprzez kontrole terenów przyszkolnych. W celu zapobiegania zjawiskom kryminogennym współdziałają z  radnymi, sołtysami, mieszkańcami gminy.
Warto też nadmienić, iż w ubiegłym roku policjanci z Posterunku Policji w Teresinie wszczęli ogółem 139 postępowań przygotowawczych oraz 38 postępowań sprawdzających, zakończonych odmową wszczęcia dochodzenia. Zakończono ogółem 142 postępowania, w tym 98 o charakterze kryminalnym, 1o charakterze gospodarczym. Stwierdzono ogółem 114 czynów, z tego 80 czynów o charakterze kryminalnym i 3 czyny popełnione przez nieletnich. Wykryto ogółem 63 przestępstwa, w tym 31 o charakterze kryminalnym, 1 o charakterze gospodarczym. Osiągnięto wykrywalność ogólną na poziomie 56,52 procenta, w tym 39,02 procenta w przestępstwach o charakterze kryminalnym.
Jak przyznają teresińscy policjanci sporym problemem, jeśli chodzi o funkcjonowanie ich posterunku przy ul. Zielonej, są bardzo słabe warunki lokalowe. Praktycznie zajmowany przez nich budynek wymaga dość pilnego i gruntownego remontu. Tego naszym funkcjonariuszom życzymy, jak i zwiększenia stanu etatowego. Bo kierownik, asystent i referent dochodzeniowy, trzech dzielnicowych i sześciu policjantów patrolowo-interwencyjnych wydaje się jednak zbyt małą liczbą, jak na dużą, dynamicznie rozwijającą się gminę, jaką jest Teresin.