Strona główna Młodzieszyn Odbiór odpadów budowlanych

Odbiór odpadów budowlanych

960
0
PODZIEL SIĘ

Od 2013 roku Gmina Młodzieszyn jest objęta systemem segregacji odpadów. Selektywnie zbieramy przede wszystkim papier, szkło oraz tworzywa sztuczne.
Oprócz odbioru odpadów segregowanych, Firma ENERIS Surowce S.A. jest zobowiązana także do nieodpłatnego odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u starosty.
Odpady budowlane pochodzące z remontów będą więc odbierane od mieszkańców darmowo po uprzednim złożeniu podania o dostarczenie pojemników na ten rodzaj odpadów w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.
Natomiast odpady budowlane pochodzące z budowy lub robót, które wymagają uzyskania pozwolenia od starosty, ma obowiązek zagospodarować właściciel nieruchomości, podpisując umowę z dowolną firmą widniejąca w rejestrze działalności regulowanej Gminy Młodzieszyn lub firma budowlana nadzorująca budowę.
UG Młodzieszyn