Strona główna Młodzieszyn Które drogi są nasze, a które nie nasze?

Które drogi są nasze, a które nie nasze?

971
0
PODZIEL SIĘ
Po wielu pytaniach na temat inwestycji drogowych i wyjaśniania – które drogi są w gestii gminy, a które nie są – Urząd Gminy w Młodzieszynie postanowił uprościć sobie pracę i przygotował specjalne informacje i mapy z wyrysowanymi arteriami komunikacyjnymi. Zaznaczył na planach, jakie są drogi i do kogo należą.
– To było bardzo dobrym pomysłem. Każdy może zapoznać się z tymi informacjami i starannie je sobie przeanalizować. Dzięki temu mamy mniej telefonów. Mieszkańcom łatwiej wtedy wytłumaczyć, jakie są zależności i kompetencje poszczególnych właścicieli dróg – mówi Damian Bednarek, kierownik referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.
Na terenie gminy Młodzieszyn są cztery formy własności, czyli wszyscy możliwi zarządcy dróg. Przez gminę przebiega jedyna, ale bardzo ruchliwa droga krajowa nr 50. Tu, jak zaznacza Damian Bednarek, wszystkie pytania i zastrzeżenia odnośnie jej stanu można kierować tylko do ożarowskiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg. Gmina jednak pośredniczy w skargach mieszkańców, gdy te trafią do wójta.
Z kolei do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich należy droga: Płock – Iłów – Kamion – Nowy Dwór Mazowiecki, to droga wojewódzka nr 575. Druga droga wojewódzka nr 577, prowadzi od Łącka – Gąbin – Janów -Ruszki.
Drogi powiatowe to odcinki: Kamion – Witkowice – Sochaczew nr 3813W, Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice nr 3838W, Młodzieszyn – Helenka – Żuków nr 3815W oraz Janów – Ruszki – Rybno nr 3819W oraz Stefanów – Witkowice nr 3814W.   Tu sprawa jest o tyle łatwiejsza, że inwestycje są realizowane bardzo często wspólnie przez powiat i gminę. Kosztami oba samorządy dzielą się wspólnie. Jednak tu są ograniczone możliwości finansowania.
Pozostałe drogi są w gestii gminy. Na ich modernizację i remonty wykorzystywane są środki budżetowe i fundusze sołeckie. Obecnie staramy się o środki w ramach finansowania na usuwanie klęsk żywiołowych. Była już u nas weryfikacja komisji z województwa. Liczymy, że uda nam się uzyskać z tego funduszu dotację – mówi Damian Bednarek
W planach jest dokończenie drogi w kierunku Juliopola i drogi 192 tzw. Drogi Kowalskiego, która łączy Juliopol z Młodzieszynem.
Wspominany na jednej z ostatnich sesji rady gminy przez jedną z sołtysek problem drogi w Leontynowie ma być doprowadzony do końca. Jak zapewnia Damian Bednarek, potrzebne jest zebranie odpowiedniej ilości funduszy.
Odcinek od Leontynowa do Nowych Mistrzewic, na którym mieszkańcom zależy najbardziej, z pewnością będzie naprawiony. Jednak z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że przy odcinku 5-6 kilometrów stoi tylko 10 domów, a więc nie jest to zbyt ruchliwa droga. Jednak na pewno zostanie wzmocniona, wyrównana i utwardzona – zapewnia Damian Bednarek.
BN
Fot. UG Młodzieszyn