Strona główna Teresin Zmiany w gminnych szkołach

Zmiany w gminnych szkołach

872
0
PODZIEL SIĘ
Wzorem innych samorządów, Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W ubiegłą środę, 8 lutego, odbyła się w tej sprawie nadzwyczajna sesja Rady. Swoją działalność kończą powoli gimnazja w Teresinie i w Szymanowie.
Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 o reformie oświaty każda 6-letnia szkoła podstawowa – działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty – z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszanie.
Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne, na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły. W Teresinie zdecydowano się na to drugie rozwiązanie
Wygaszanie gimnazjów
– Przyjęte w dzisiejszej uchwale włączenie samodzielnych gimnazjów powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanych placówek przekazany zostaje na potrzeby zdań oświatowych szkoły powstałej w wyniku włączenia – mówił Marek Jaworski, zastępca wójta gminy – Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców i zapotrzebowania na szkoły w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych – dodał.
Podjęta przez radnych uchwała określa plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Teresin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Ustalono również plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów publicznych na okres od września tego roku do sierpnia 2019 roku. Uchwała określa ponadto projekt planu sieci publicznych ośmioletnich podstawówek i granice ich obwodów począwszy od września 2019 roku.
W gminie Teresin funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Paprotni, Teresinie, Szymanowie i w Budkach Piaseckich. Ponadto są dwa gimnazja: w Szymanowie i w Teresinie. Oba – wedle założeń reformy oświaty – zostaną stopniowo wygaszone. Ostatnie klasy (dziś jako pierwsze) opuszczą te szkoły w czerwcu 2019 roku. Swoją działalność oba gimnazja zakończą dwa miesiące później, czyli w sierpniu 2019 roku.
Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy zakłada, że Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie zostanie włączone do szymanowskiej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, zaś Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie będzie włączone do Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego.
Z korzyścią dla wszystkich
Trzeba jednak pamiętać, że jest to uchwała mająca charakter intencyjny, teraz będzie ona podlegała zaopiniowaniu przez kuratora oświaty oraz związki zawodowe. Dopiero potem Rada Gminy zajmie się ostatecznym, normatywnym dokumentem uchwały.
I właśnie o bardzo skrupulatne i szczegółowe przygotowanie się członków rady do podjęcia uchwały, dotyczącej nowej sieci szkół na terenie gminy Teresin, apelował Zbigniew Biederka – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w gminie Teresin: – Wprowadzana reforma budzi wiele obaw i niepewności w środowisku nauczycieli i pracowników szkół, którzy pomimo zapewnień resortowych czują uzasadniony strach przed utratą pracy. Chodzi głównie o to, by przy zmianie organizacji i funkcjonowania szkół zastosować rozwiązania optymalne, korzystne dla uczniów i chroniące kadrę pedagogiczną. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wdrożenie nowego systemu odbyło się w sposób sprawny, płynny i maksymalnie ograniczający ruchy kadrowe w szkołach. Może warto zastanowić się nad modelem, wedle którego na przykład w Teresinie funkcjonowałyby nie jedna, a dwie szkoły podstawowe – nr 1 i nr 2. Jest przecież gotowe zaplecze, jest kadra nauczycieli i administracja, zmiany byłyby wówczas najmniej dotkliwe. Szkoły podzieliłyby się rocznikami, w budynku po gimnazjum uczyć mogłyby się siódme i ósme klasy – przedstawiał propozycje radny Biederka.
Przypomnijmy, że taki model funkcjonował już w Teresinie, zanim powstały gimnazja. Mało jednak prawdopodobne, by gmina zdecydowała się do niego powrócić. Raczej samorząd pozostanie przy koncepcji czterech podstawówek, tak, jak ma to miejsce dziś. Niewykluczone jednak, że w obiektach po gimnazjach – zarówno w Teresinie, jak i w Szymanowie – uczyć się będą po prostu starsze roczniki tamtejszych ośmioklasowych szkół podstawowych.
Wójt Marek Olechowski – podczas wcześniej zwołanego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu – zapewniał, że dołoży wszelkich starań, by reorganizacja szkół została przeprowadzona w sposób jak najbardziej korzystny i komfortowy dla uczniów, a zarazem chroniący nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych w gminie Teresin.
Wiadomo też, że nowa organizacja struktury szkół ma tu być pomyślana w ten sposób, aby wyeliminować dwuzmianowość. Ponadto dyrektorzy placówek mają po feriach zimowych przedstawić wyniki analizy dotyczącej zapotrzebowania kadrowego na następny rok szkolny. Informacja na temat przewidywanych ruchów kadrowych ma być przedstawiona nauczycielom do połowy maja.
Wyznaczono obwody
Podczas obrad radni przyjęli m.in. granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin na okres przejściowy, tj. od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
W granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich wchodzą: Budki Piaseckie, Dębówka, Kawęczyn (posesje o nr 1-49), Mikołajew, Nowa Piasecznica, Stara Piasecznica, Witoldów.
Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni należą: Granice (ulice: Familijna, Fińska, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Złota oraz posesje bez nazwy ulicy, oprócz posesji: Granice 1A, Granice 54, Izbiska, Lisice, Maszna, Paprotnia, Pawłowice, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś (posesje o nr 75, 77 – do końca).
Z kolei jeśli chodzi o granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie, to wyznaczają je miejscowości: Elżbietów, Kawęczyn (posesje o nr 50 – do końca), Maurycew, Pawłówek, Skotniki, Skrzelew, Strugi, Szymanów.
Dla Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie granice obwodu będą następujące: Gaj, Granice (ul. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Graniczna, Kaska, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, Miła, Nowa, Piastowska, Południowa, Spokojna, Stefana Batorego, Strażacka, Wiejska, Wiktorii, Wschodnia, Zaciszna; posesje Granice 1A, Granice 54, Ludwików, Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Seroki-Wieś (posesje o nr 1-74 oraz 76), Stare Paski, Teresin-Gaj, Teresin, Topołowa.
Marcin Odolczyk