Strona główna Rybno Wójt nagrodził najlepszych

Wójt nagrodził najlepszych

1335
0
PODZIEL SIĘ

RYBNO Na ostatniej sesji rady gminy Rybno wójt Grzegorz Kropiak wręczył stypendia najlepszym uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Przyznane zostały one za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i osiągnięcia sportowe. Dodatkowo na sesji ustalono nowy regulamin stypendialny, a także uchwałę związaną z reformą oświaty.

Stypendia dla uczniów w Rybnie przyznawane są dwa razy do roku. W lutym za osiągnięcia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016- 2017. Będą one wypłacane uczniom od lutego do czerwca włącznie. Następne stypendia będą przyznane za drugi semestr w czerwcu.
W obu szkołach – szkole podstawowej i gimnazjum przyznano po 6 stypendiów, w wysokości od 70 do 150 złotych. W podstawówce otrzymali je: Oskar Rześny, Julia Winnicka, Oskar Wojtczuk, Damian Kubiak, Aleksandra Modzelewska i Amelia Birek.
Z kolei wśród gimnazjalistów nagrodzeni stypendiami zostali: Julia Simczuk, Oliwia Górecka, Katarzyna Wrońska, Weronika Kisiołek, Mikołaj Pietruszewski oraz Alicja Ulicka.
– W tym roku zdecydowaliśmy się zaproponować radnym rozszerzenie przyznawania stypendium wójta. Nie tylko za wyniki w nauce, ale też inne osiągnięcia w sporcie, działania artystyczne, czy wyniki w konkursach i olimpiadach. Byłyby to dodatkowe stypendia, które, jeśli uczniowie byliby dobrzy, mogły się sumować. Zatem osiągający najlepsze wyniki w nauce, gdyby osiągał równie świetne wyniki w sporcie, olimpiadach przedmiotowych i konkursach artystycznych, mógłby uzyskać dwa lub trzy stypendia jednocześnie – stwierdził w czasie sesji Grzegorz Kropiak.
Pomysł przedstawiono radnym pod głosowanie wraz z nowym regulaminem przyznawania stypendiów. Ci przychylili się do tego wniosku i zaaprobowali go jednogłośnie. Również potwierdzili, że jak dotąd wszystkie stypendia wójta przyznawane będą raz na semestr. Średnia w nauce, aby zostać nagrodzonym, to w podstawówce 4,75, a w gimnazjum 5,0 (tu doliczany jest też wynik egzaminu gimnazjalnego, którego średnia pozytywnych odpowiedzi musi wynieść 75 procent). Przy osiągnięciach sportowych wyniki w nauce to 4,0; a do tego bardzo dobre zachowanie oraz miejsca od 1 do 3 na zawodach.
Radni przyjęli jednogłośnie, że stypendia będzie można łączyć kwotowo i jedna osoba może zdobyć nawet trzy nagrody.
Grzegorz Kropiak namawiał też nauczycieli i dyrektorkę szkoły, aby starali się składać wnioski na stypendia marszałka, które są znacznie wyższe. Jego zdaniem nie kolidowałoby to z możliwością skorzystania ze stypendiów wójta.
Następnie radni przegłosowali zmiany odnośnie dostosowaniu Zespołu Szkół w Rybnie do nowej reformy oświatowej. Zmiany będą niewielkie, bo faktycznie nic się nie zmieni poza nazwą, a placówka szkolna zostanie połączona w jeden organizm z oddziałami przedszkolnymi.
Radni przyjęli też sprawozdanie na temat wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Rybno w ubiegłym roku kalendarzowym. W sumie wypłacono nauczycielom gminnym ponad 1 mln 844 tys. złotych na same wynagrodzenia. Średnia kwota bazowa poborów to 2,7 tys. złotych miesięcznie. Nauczyciele w gminie Rybno zarabiali w zależności od kwalifikacji i stażu od 3 do 5 tys. złotych miesięcznie.
BN
Fot. Bogumiła Nowak