Strona główna Chodaków W Chodakowie bedzie jak w kurorcie

W Chodakowie bedzie jak w kurorcie

1098
0
PODZIEL SIĘ
Jeszcze w tym całkowicie swoje oblicze zmieni chodakowski park przy ulicy Chopina. Gdyby miastu udało się pozyskać unijne dofinansowanie, to pracami rewitalizacyjnymi zostałyby objęte także parki Garbolewskiego oraz przy ulicy Traugutta.
Jak już informowaliśmy, radni zdecydowali, że wśród tegorocznych inwestycji jakie będą realizowane na terenie Sochaczewa znajdą się prace związane z rewitalizacją sochaczewskich parków. Na to zadanie w tegorocznym budżecie miasta zapisano 1 400 000 zł. Kwota ta ma stanowić wkład własny miasta do projektu przewidującego rewitalizację parku Garbolewskiego, parku Chopina przy ul. Traugutta oraz parku w Chodakowie. W ramach tych prac przewidziano również zagospodarowanie terenów nad Utratą w Chodakowie.
Ożywią fontannę
Jak wynika z naszych informacji na pierwszy ogień pójdzie park przy ulicy Chopina w Chodakowie. Jeszcze w styczniu Urząd Miejski zamierza ogłosić przetarg na wyłonienie firmy, która wykona – na zlecenie miejskiego samorządu – rewitalizację jednego z najstarszych sochaczewskich parków. Prace, jak nas poinformowano, mają być prowadzone bez względu na to, czy miasto otrzyma unijne wsparcie czy też nie.
Oznacza to, że jeszcze w tym roku swoje oblicze zmieni obszar pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Młynarską, Ogrodową i Chopina. Jednak z wyłączeniem zabytkowego dworu, który nie jest własnością samorządu. Choć warto by się zastanowić – zanim nie jest za późno – na jego wykupieniem i wykorzystaniem dla potrzeb miasta.
Przewidziany zakres prac przewiduje pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz dokonanie nowych nasadzeń. W parku pojawi się dodatkowo 26 drzew. Wymienione zostanie również całe parkowe oświetlenie, a stare latarnie zostaną zastąpione nowymi. Do tego dojdą elementy małej architektury. Wymienionych zostanie 30 ławek, pojawią się nowe kosze na śmieci oraz zostanie ustawionych 5 stojaków rowerowych. W ramach prac przewidziano przebudowę nieczynnej od kilkudziesięciu lat fontanna. W myśl opracowanej koncepcji ma ona stanowić serce parku.
Z kolej na ulicy Hotelowej powstanie zatoka postojowa na sześć aut oraz wybudowana będzie ścieżka rowerowa.   Natomiast sama Hotelowa zyska nawierzchnię z kostki brukowej.
Kajakiem do Chopina
Ale na tym nie koniec. Już wkrótce powinniśmy wiedzieć, czy miasto otrzyma unijne wsparcie na kolejne inwestycje związane z renowacją i rozbudową terenów zielonych na terenie Sochaczewa.
Jak już informowaliśmy, taki wniosek został przez burmistrza złożony i dotyczy pozyskanie ponad pięciu milionów złotych na przebudowę parków przy szkole muzycznej i przy ul. Traugutta oraz na zagospodarowanie terenów nad Utratą. W sumie zaplanowane inwestycje mają kosztować około 7 milionów złotych.
Część tych środków zostanie przeznaczona na realizację – zgłaszanego od lat przez Express Sochaczewski – pomysłu czyli na zagospodarowanie terenów nad Utratą. Przypomnijmy, że z prośbą o utworzenia w tym miejscy terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Chodakowa zwracaliśmy się wielokrotnie do poprzednich władz miasta. Te pozostawały jednak głuche na nasze apele. Dopiero zmiana ekipy rządzącej Sochaczew pchnęła sprawę do przodu. W ostatnich latach została opracowana nie tylko koncepcja, ale także projekt zagospodarowania tego terenu. Zaś we wrześniu ubiegłego roku burmistrz wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe inwestycji z funduszy zewnętrznych w celu przekształcenia ponad 4 hektarów – pomiędzy ulicami Młynarską, Grunwaldzką i Parkową – w teren rekreacyjno-przyrodniczy.
Powstanie tam sieć ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Do tego dojdzie promenada wzdłuż Utraty, na której brzegu uruchomiona zostanie sezonowa kawiarnia oraz przystań dla kajaków. Jest to nawiązanie do okresu międzywojennego, kiedy to nad Utratą istniała przystań kajakowa skąd można były popłynąć do Żelazowej Woli i dalej w kierunku Błonia. Z kolej nawiązaniem do lat świetności Chodakowa z lat 70. ubiegłego wieku będzie zagospodarowanie zdewastowanego zalewu, który znajduje się pomiędzy skarpą a Utratą. Zostanie on oczyszczony i pogłębiony, co pozwoli na samoczynny napływ wody. To właśnie nad zalewem ma powstać plaża. Do tego zostanie wyznaczone pole piknikowe z miejscem do organizacji biwaków, grill oraz pomost dla wędkarzy. W planach jest także utworzenie ogólnodostępnych ogródków społeczne tzw. „miejskich farm”, ogrodu edukacyjnego oraz obserwatorium. Koleją atrakcją ma być park linowy.
Zielone płuca centrum
Ale na tym nie koniec. gdyby wniosek burmistrza zyskał akceptacje, to swoje oblicze zmienią także zaniedbane parki przy szkole muzycznej oraz przy ulicy Traugutta. Dodajmy, że o ich modernizacji także mówi się od lat.
Powstawał nawet pomysły aby jeden z nich – to znaczy park przy ulicy Traugutta – zniknął z powierzchni ziemi, a w jego miejscu planowano wybudowanie olbrzymiej galerii handlowej. Na szczęście pomysł nie wypalił ze względu na obwarowania, jakie przyszłemu inwestorowi mógłby narzucić konserwator zabytków. Przypomnijmy, że teren ten objęty jest ochroną ze względu na istniejącą tu przed wojną dzielnicę żydowską, jedną z najstarszych w Polsce. Leży on również w strefie ochronnej zamku. Dlatego w końcu zdecydowano, że park nie zostanie zniszczony, a jedynie poddany rewitalizacji. Mogłaby ona rozpocząć się jeszcze w tym roku, gdyby burmistrzowi udało się pozyskać środki.
Koncepcja przewiduje, że park ma być zielonymi płucami centrum Sochaczewa. Spowoduje to nie tylko pielęgnacja istniejącego drzewostanu ale również nowe nasadzenia.
Zmienione zostanie także oświetlenie. Z tym tylko, że obecne kloszowe oprawy zastaną zastąpione nowymi, nawiązującymi swoim wyglądem do XIX-wiecznych latarni gazowych. Z krajobrazu parku zniknie w końcu budynek niedziałającego od lat szaletu. Nie oznacza to jednak, że w parku nie będzie toalet. Zostaną one umieszczone w specjalnym, stylizowanym kontenerze, który będzie stanowił część nowego przystanku autobusowego przy ul. Traugutta.
Scena w miejscu oficyny
 Park zwiększy również swoją powierzchnię. Będzie to związane ze zmianą przebiegu ulicy Podzamcze, która zostanie wyprostowana. To z kolei spowoduje konieczność korekty skarpy parku. Powstaną na niej nie tylko nowe schody. Zostanie również utworzony plac, z którego będzie można wejść do mającego powstać u podnóża zamku nowego amfiteatru.   Na skarpie zostanie także zaznaczone miejsce, w którym przed wojną stała synagoga. Zaplanowano również renowację pomnika Fryderyka Chopina. Do tego dojdą nowe alejki, ławki kosze na śmieci.
Trochę mniejszy zakres prac przewidziano natomiast w przypadku parku przy szkole muzycznej. Tu także dojdzie do nowych nasadzeń a stary drzewostan zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Przewidziana jest wymiana zniszczonej nawierzchni w parkowych alejkach oraz istniejącego oświetlenia. W sumie po renowacji park będzie oświetlało 38 latarni. Wyczyszczony zostanie parkowy staw, nad którego brzegami zostanie wybudowana aleja spacerowa. Zniknie natomiast ogrodzenie od strony ulicy Piłsudskiego a w parku pojawia się 25 nowych ławek oraz kosze na śmieci.
Przy okazji prac wyremontowana zostanie również nawierzchnia drogi przy szkole muzycznej. Natomiast w miejscu nieistniejącej już oficyny dworskiej powstanie scena, na której będą odbywały się letnie koncerty.
Jerzy Szostak
Fot.: Janusz Szostak
Cytat: Wniosek został przez burmistrza złożony i dotyczy pozyskanie ponad pięciu milionów złotych na przebudowę parków przy szkole muzycznej i przy ul. Traugutta oraz na zagospodarowanie terenów nad Utratą. W sumie zaplanowane inwestycje mają kosztować około 7 milionów złotych.