Strona główna Iłów Uroczysty apel w OSP Brzozów Stary

Uroczysty apel w OSP Brzozów Stary

1392
0
PODZIEL SIĘ
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie Starym, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została z dniem 1 grudnia 2016 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Podstawowym celem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG) stanowi więc integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpowszechnianie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
Z tej okazji, 31 stycznia – w Roku Jubileuszowym 85-lecia założenia brzozowskiej straży – w strażnicy OSP w Brzozowie Starym odbył się uroczysty apel, w czasie którego został wręczony przez st. bryg. Jarosława Kurka, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie,   akt włączenia Jednostki OSP Brzozów do KSRG. Akt odebrał dh Andrzej Leszek Kalisiak, prezes OSP w Brzozowie Starym.
W uroczystym apelu uczestniczył Tadeusz Głuchowski – wicestarosta Sochaczewski i Andrzej Grabarek – członek Zarządu Powiatu, a jednocześnie członek Zespołu wyróżnionej Jednostki.
Wicestarosta w swoim wystąpieniu pogratulował brzozowskim strażakom faktu włączenia Jednostki w struktury KSRG. Podkreślił, że Powiat Sochaczewski zyskał nową jednostkę ratunkowo – gaśniczą, która spełnia wymagane standardy i jest gotowa nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym ludziom. Jest to Jednostka, która będzie na pewno wspomagać strażaków z JRG w Sochaczewie.   Życzył druhom strażakom dalszego rozwoju, jak najmniejszej ilości wyjazdów do zadań i tyleż samo powrotów.
W uroczystym apelu uczestniczyły także władze   samorządowe Gminy Iłów, na czele z wójtem Romanem Kujawą i Ryszardem Zientarą, przewodniczącym Rady Gminy Iłów.
Obecny był Łukasz Gołębiowski, dyrektor Biura Poselskiego Macieja Małeckiego. Nie zabrakło licznej grupy strażaków z JRG z Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Piotrem Piątkowskim i jednostek OSP: w Niepokalanowie, Rybnie, Iłowie, Giżycach, Ostrowcach i Suchodole. Byli też obecni księża: ks. Jerzy Modelewski – kapelan diecezjalny strażaków Diecezji Łowickiej, ks. Piotr Kalisiak – kapelan strażaków pow. kutnowskiego (pochodzący z Brzozowa Nowego), ks. Leszek Krześniak – miejscowy proboszcz Parafii Brzozów i policjanci z nadkom. Pawłem Dubieleckim, naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sochaczewie i st. asp. Markiem Jakubowskim, kierownikiem Posterunku Policji w Iłowie.
Cała oprawę uroczystości obsługiwali druhowie z OSP w Brzozowie Starym, po czym zaprosili wszystkich obecnych na uroczysty apel.
Była to wzorowo zorganizowana uroczystość, co niejednokrotnie podkreślali uczestniczący w apelu goście i druhowie strażacy z innych jednostek.
Słowa uznania należą się Zarządowi OSP w Brzozowie Starym z prezesem dh Andrzejem Leszkiem Kalisiakiem za wprowadzenie Jednostki do KSRG, która w ramach systemu będzie wspomagać zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie