Strona główna Iłów Strażacy dostaną więcej za akcje

Strażacy dostaną więcej za akcje

893
0
PODZIEL SIĘ
W czasie sesji przedświątecznej, 21 grudnia dyskusje radnych wywołała sprawa podwyżki ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotychczas otrzymywali oni 10 złotych za godzinę pracy przy gaszeniu pożarów i akcji ratowniczej oraz 5 złotych za godzinę szkolenia pożarniczego.
Nie wszystkim radnym to odpowiadało. Głównym zarzutem było upolitycznienie OSP i silnego wpływu starych strażaków. Radny Marcin Cieślak zauważył, że powinna być szeroka debata społeczna nad modelem organizacyjnym OSP, który jest przestarzały. To powoduje, że formacja ta jest mało atrakcyjna dla młodych i pora znaleźć środki motywujące do wstępowania do OSP młodzieży. Z kolei Jakub Zientara polemizował z radnym Cieślakiem. Zarzucał mu, że w wielu sprawach związanych z OSP głosował przeciwko, m.in. przy inwestycji w Ładach, gdzie powstała strażnica i świetlica. Tym samym, jak uważa, nie sprzyja działaniom strażaków.
Swoje stanowisko w sprawie przedstawił też radny Edward Krakowiak: – Brałem udział w powodzi jako strażak ochotnik i nie wziąłem za tę akcję ani złotówki, gdyż mój wiek nie pozwalał mi na to. Jednak jako były strażak wspierałem akcję i walczyłem z wielką wodą. Uważam, że 12 złotych za godzinę akcji ratowniczo-gaśniczej, to niezbędna norma za działania – stwierdził radny Krakowiak.
Radni przyjęli podwyżkę za akcję ratowniczo-gaśniczą o 2 złote za godzinę i o złotówkę za godzinę szkolenia strażackiego. Podwyżka spowodowana jest tym, że inne komendy OSP w powiecie sochaczewskim też podniosły stawki dla strażaków. W OSP Iłów to pierwsza od 7 lat podwyżka ekwiwalentu strażackiego. Wszyscy z 13 obecnych radnych poparli podwyżkę dla druhów z OSP. Nowe stawki dla ochotników obowiązują od 1 stycznia.
BN