Strona główna Sochaczew miasto Strażackie porozumienie

Strażackie porozumienie

829
0
PODZIEL SIĘ

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie 13 marca zawarte zostało porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy Państwową Powiatową Strażą Pożarną a Wojskową Strażą Pożarną 38 Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.
Porozumienie od strony wojskowej podpisali ppłk Wiesław Żbikowski, szef delegatury Wojskowej Obrony Przeciwpożarowej w Warszawie i ppłk Jacek Maślankowski, dowódca jednostki wojskowej 1560, a ze strony sochaczewskiej straży st. bryg Piotr Piątkowski, komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.
Na mocy tego porozumienia dowódca jednostki wojskowej oraz szef delegatury WOP wyrażają gotowość wojskowej straży pożarnej w Sochaczewie do współpracy z PSP na zasadzie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Strony określiły w umowie wymagane kwalifikacje zawodowe strażaków, ich minimalną liczbę na zmianie służbowej, sposób alarmowania, a także siły i środki WSP przewidziane do wykorzystania w systemie.
Porozumienie jest kolejną tego typu inicjatywą podjętą na szczeblu delegatury WOP w Warszawie. Włączenie Wojskowych Straży Pożarnych na zasadzie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pociągnie za sobą skuteczniejsze zabezpieczenie przeciwpożarowe regionu. Żołnierze z WSP Sochaczew będą brali udział w większej liczbie akcji ratowniczych, a także w ćwiczeniach organizowanych przez PSP.
oprac. BN
Fot.: KPSP Sochaczew