Strona główna Edukacja SPECJALNE PIĘĆDZIESIĄT LAT SZKOŁY

SPECJALNE PIĘĆDZIESIĄT LAT SZKOŁY

954
0
PODZIEL SIĘ

Szkoła Specjalna w Erminowie 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła Jubileusz 50-lecia powstania tej placówki. Obchody szczególnego święta będą trwały tu przez cały bieżący rok. Główne uroczystości zaplanowano na kwiecień, a my już dziś przypominamy historię jubilatki.

Początki szkolnictwa specjalnego w Sochaczewie sięgają roku 1962. Wtedy to ówczesny dyrektor „Jedynki” – Stanisław Leszczyński – zebrał grupę dzieci mających kłopoty z nauką i utworzył dla nich klasę o obniżonych wymaganiach programowych. Rok później w szkole działały już trzy takie oddziały, a przy kwalifikowaniu uczniów można było korzystać z pomocy ośrodka selekcyjnego, powołanego zgodnie z rozporządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty.

Trudne początki

Pierwszymi nauczycielkami, które podjęły się pracy w klasach specjalnych były panie: Wanda Kozłowska, Teresa Żakowska i od roku 1964 Wanda Grabowska. Ośrodkiem selekcyjnym kierowała Janina Kowalczuk, później dyrektor Poradni Wychowawczo – Zawodowej.
W 1966 roku klasy specjalne przeniesiono do oddzielnego budynku przy ulicy Towarowej, nadal jednak podlegały one SP 1. Dopiero od 1 stycznia 1967 roku placówka uzyskała samodzielność, a jej pierwszą dyrektor została Wanda Kozłowska. Szkoła liczyła wówczas 6 klas, 89 uczniów, uczyło w niej 6 nauczycieli.
W maju budynek przy Towarowej spłonął i klasy specjalne powróciły do swojej starej siedziby, a we wrześniu odeszła dyrektor Kozłowska; jej następczynią została Teresa Żakowska, która prowadziła placówkę aż do roku 1984.
Nową siedzibę szkoła uzyskała w 1968 roku. Pawilon na ulicy Warszawskiej (park przy Podzamczu) był na tamte czasy na tyle okazały, że w 1971 roku zdecydowano się uruchomić w nim również oddziały średnie, dające uczniom konkretny zawód. Tą jedyną w historii miasta średnią szkołę specjalną ukończyły trzy roczniki młodzieży. Niestety, kolejny powrót do „jedynki” – 1977 roku równał się likwidacji zawodówki.

Zmiany siedziby

W 1979 roku szkoła specjalna przeniosła się na ulicę Ziemowita, do budynku zajmowanego dotąd przez Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy. Szkoła, w związku z istnieniem internatu, zmieniła wtedy nazwę na „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy”. W latach 1984 – 1997 placówką kierował Edwin Turczyn. W 1997 roku nastąpiła likwidacja internatu.
W trakcie kadencji dyrektor Justyny Nowak-Sobotty w 1999 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział rewalidacyjno-wychowawczy. Następnie szkołą kierowały kolejno Wiesława Rosińska oraz Hanna Milcarz (w latach 2001 – 2016). W 2004 roku utworzono Szkołę Przysposabiającą do Pracy przy Zespole Szkół Specjalnych.
1 września 2010 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły w Erminowie. Jest to budynek przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Sale terapeutyczne wyposażone są w sprzęt rehabilitacyjny, natomiast sale lekcyjne są małe i przytulne dla uczniów – stwarzają komfort nauki w małych grupach. Sala integracji sensorycznej oraz sala doświadczeń światła, służą zarówno terapii, jak i relaksacji. Podopieczni korzystają z nowoczesnego sprzętu komputerowego w sali informatycznej oraz sali komputerowego wspomagania rozwoju.

Dla dobra uczniów

Wraz z poprawą warunków lokalowych, możliwe było poszerzenie oferty szkoły o wczesne wspomaganie rozwoju oraz powstanie oddziału przedszkolnego. 28 maja 2015 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz ceremonia poświęcenia sztandaru tych szkół. Placówka przyjęła za swojego patrona ks. Jana Twardowskiego.
Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych, którym kieruje dyrektor Renata Karaś, z edukacji i terapii korzysta 116 uczniów. Są to zajęcia dostosowane do stopnia niepełnosprawności.
Szkoła zapewnia wychowankom udział w licznych zajęciach dodatkowych, takich jak: gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, logopedia, integracja sensoryczna. Ponadto dzieci chętnie korzystają z zajęć prowadzonych w ramach kół zainteresowań m.in.: koła prozdrowotnego, teatralnego, plastycznego, sportowego. Działa także drużyna harcerska i zuchy.
W placówce zatrudnieni są oligofrenopedagodzy, specjaliści przedmiotów, logopedzi, rehabilitanci i fizjoterapeuci, pedagodzy, psycholog i pielęgniarka szkolna. Ich wiara w sukces i możliwości wychowanków, skrywane talenty wokalne, malarskie, sportowe pozwala pokonywać bariery i ograniczenia w terapii, w edukacji oraz w twórczości, tak dumnie prezentowanej na różnorodnych występach artystycznych: festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej koła teatralnego, konkursach twórczości poetyckiej, konkursach malarskich, jasełkach.
Dzięki kompetencjom „specjalnym” zgodnie z przesłaniem twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – prof. Marii Grzegorzewskiej, wyznają zasadę: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Dokładają starań, by czynić „dobro” dla każdego powierzonego im ucznia.
ZSS Erminów