Strona główna Edukacja RAPORT Z GMINNEJ OŚWIATY

RAPORT Z GMINNEJ OŚWIATY

894
0
PODZIEL SIĘ

Blisko 1,4 tys. uczniów w 79 oddziałach kształcących się pod okiem łącznie 160 nauczycieli w sześciu szkołach. Takie dane można wyczytać z raportu o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Teresin w roku szkolnym 2015/2016.

Informację na ten temat zaprezentował podczas jednej z ostatnich sesji Rady gminy Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty.
W ubiegłym roku szkolnym sieć szkół na terenie teresińskiej gminy nie uległa zmianie. Wciąż jeszcze funkcjonują cztery szkoły podstawowe – w Paprotni, Szymanowie, Teresinie i Budkach Piaseckich i dwa gimnazja – Teresin i Szymanów – które w ciągu 2,5 roku zostaną wygaszone, co ściśle wiąże się z nową reformą edukacji.
Jak wynika z raportu, najwięcej uczniów w roku szkolnym, który zakończył się w sierpniu ubiegłego roku, uczyło się w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. W 27 oddziałach kształciło się tu 554 dzieci. Najmniej liczna placówka to Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie (6 oddziałów, 98 uczniów), a wśród podstawówek to Budki Piaseckie (odpowiednio 7 i 111). Co ciekawe, tendencja ilości uczniów w danych szkołach w odniesieniu do wcześniejszych lat jest raczej stabilna.

Nauczyciele wykwalifikowani

W roku 2015/2016 w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Teresin pracowało 160 nauczycieli. Zauważalny jest minimalny spadek zatrudnienia – dla porównania w roku szkolnym 2014/2015 w gminnych szkołach pracowało 165 pedagogów. Ze względu na ilość uczniów najwięcej nauczycieli, bo 47, skupiła w swych szeregach Szkoła Podstawowa w Teresinie.
Jeśli już mowa o pedagogach, to warto zaznaczyć, iż na omawiany okres ilościowo wyróżniała się kadra nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego jako dyplomowani (86 osób).

Rezultaty egzaminów

Analizując wyniki ubiegłorocznego sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych, można wskazać na fakt, że podobnie jak rok wcześniej wyniki z części matematycznej były jednak słabsze od wyników języka polskiego, oraz języka angielskiego.
Mimo to w szkołach tych, jak również w gimnazjach, uczniowie uzyskali porównywalne rezultaty z wynikami powiatowymi, krajowymi czy wynikami całego województwa mazowieckiego. Świadczy to o dobrej pracy edukacyjnej.
Jeśli chodzi natomiast o absolwentów gimnazjów, to jak można wyczytać z raportu, utrzymuje się tendencja, że ponad połowa z nich na dalszy etap kształcenia wybiera technikum położone w powiecie sochaczewskim, mniej liceum, a co dwudziesty szkołę zawodową.

Pomoc dla potrzebujących

Wartym podkreślenia jest fakt, iż w gminie Teresin każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma zapewnione dostosowanie form i metod nauczania oraz wymagań edukacyjnych do swoich możliwości. Nauczyciele realizują zalecenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie.
Ponadto szkoły zapewniają udział w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Współpracują też z instytucjami wspomagającymi, którymi są m.in. wspomniana już poradnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, sąd, kurator, koordynator komisji profilaktycznej przy Urzędzie Gminy Teresin.
W ramach zorganizowanych zespołów klasowych i zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej szczegółowo dokonywana jest analiza opinii i orzeczeń uczniów, proponowane są konkretne działania w stosunku do uczniów, którzy takich działań potrzebują. Ich istotą są diagnozy i obserwacje prowadzone przez nauczycieli oraz realizacja zawartych zaleceń w orzeczeniach i opiniach poradni – czytamy w raporcie.

Najlepsi nagrodzeni

W ubiegłym roku szkolnym po raz piąty przyznane zostały gminne stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. W okresie dwóch semestrów ubiegłego roku szkolnego takich nagrodzonych uczniów było łącznie 72 w ośmiu placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Teresin. Na stypendystów z podstawówek gmina wydała w sumie 24,5 tys. zł, z kolei wypłacona kwota dla gimnazjalistów oscylowała w granicach 12 tys. zł.

Na oświacie nie oszczędzamy

Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią wysokie obciążenie budżetu gminnego. Jeśli chodzi o wykonany plan na oświatę w 2016 roku, to wyniósł on ponad 18,6 mln zł, w tym 11,2 mln zł stanowiły środki pochodzące z subwencji oświatowej.
Koszty prowadzenia działalności edukacyjnej stanowiły ponad 40 procent budżetu gminy. Mimo swojej wysokości oświatowe koszty z pewnością są jak najbardziej uzasadnionym wydatkiem. Na kształceniu pokoleń oszczędzać absolutnie nie można!
Marcin Odolczyk

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułODWAŻNIE CELUJE W TOKIO
Następny artykułŚpiew to zdrowie