Strona główna Sochaczew miasto Radni zaplanują Sochaczew przyszłości

Radni zaplanują Sochaczew przyszłości

1077
0
PODZIEL SIĘ
W ubiegłym tygodniu ruszyły konsultacje społeczne kolejnej uchwały, która zajmą się miejscy radni na najbliższej sesji rady, 31 stycznia. Tym razem ocenie mieszkańców podano Lokalny Program Rewitalizacji  Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.
Prace nad programem, który jest kontynuacją podobnych działań podjętych przez poprzednie władze Sochaczewa, trwały prawie dwa lata. Podobnie jak poprzedni dokument zawiera on nie tylko opis obszarów, które mają zostać poddane procesowi rewitalizacji, ale również działania w tym inwestycja mające na celu podniesienie poziom życia mieszkańców I tu mamy zasadniczą zmianę w stosunku do poprzedniego programu.
Obecny dokument, który został poddany konsultacji, zawiera tylko dwa obszaru, i to o dość ograniczonej powierzchni. Pierwszy z nich to rejon pomiędzy ulicami Staszica, Traugutta a Bzurą. Jego granicę północną stanowi ulica Mieszka I a południową ogrodzenie oddzielające cmentarz żydowski od LO im. F. Chopina. Obszar zajmuje 0, 51 km kw., co stanowi 1, 95 procenta powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez 1030 osób, czyli 2,84 procent ogólnej liczby mieszkańców Sochaczewa.
W pierwotnej wersji, czyli w ramach spotkań z mieszkańcami Sochaczewa, a tych odbyło się kilka, obszar ten był znacznie większy. Obejmował 5,46 procenta powierzchni Sochaczewa, na której zamieszkuje 5436 osób (14,88 procenta populacji). Był on oparty na osi ulic Staszica, Traugutta. Z granicą południową na ulicy Licealnej, jego północną krawędź stanowiła ulica Niemcewicza, zachodnią Bzura a wschodnią ul. Spartańska. W pierwotnej strefie znalazły się m.in. ulice: 1 Maja, Cmentarna, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Traugutta, Narutowicza, Księcia Janusza, Głowackiego, Staszica, Farna, Ziemowita, Toruńska, Wąska, Grabskiego i Załamana. Skąd tak radykalne zmniejszenie obszaru rewitalizacji w centrum Sochaczewa?
Otóż podczas spotkań z mieszkańcami pracownicy firmy Grupa Atrium, która opracowała dokument, usłyszeli sporo cierpkich uwaga na temat granic terenu, który ma zostać objęty rewitalizacją. Pytano między innymi jak to jest możliwe, że za obszar zdegradowany uznano tzw. osiedle „milionerów”, a nie baraki przy ulicy Długiej czy osiedle Senatorska. Tym bardziej, że w tych rejonach jest więcej problemów do rozwiązania niż na spokojnej, zabudowanej kilkoma domkami jednorodzinnymi ulicy Willowej.
Zdziwienie wzbudziło również niez akwalifikowanie – w pierwotnej wersji – do obszarów zdegradowanych rejonu dawnego Chemitex, okolic dworca PKS przy ul. Sienkiewicz, czy rejonu osiedla bloków socjalnych w Trojanowie.
Odpowiadając na zarzuty Beata Bańczyk z grupy doradczej „Atrium” stwierdziła, że program rewitalizacji jest dokumentem wskazującym tak zwane obszary zdegradowane, ale nie mogą być one większe niż 20 procent powierzchni miasta oraz zamieszkane przez więcej niż 30 procent liczby jego mieszkańców. Tym samym o żadnych zmianach nie ma już mowy. Co wywołało zdziwienie, ponieważ przedstawiony przez nią obszar obejmował niewiele ponad 5 procent powierzchni miasta, zatem do ustalonych ustawowo progów było jeszcze daleko.
Wygląda jednak na to, że stawiane autorom dokumentu zarzuty zostały uwzględnione.
Otóż, w porównaniu z ostatnią wersją, obecna zawiera istotne zmiany. Polegają one na wyznaczeniu dodatkowego obszaru na terenie Chodakowa. Jest to tak zwany „stary Chodaków”. Czyli obszar, którego południową granicę stanowi Utraty, zachodnią ul. Chodakowska, wschodnią ul. Parkowa i Topolowa a północną ulica Bolesława Krzywoustego. Teren objęty rewitalizacją zajmuje powierzchnię 0,69 km kw. i jest zamieszkały przez 2001 osób.
Jeżeli dokument zyska akceptację mieszkańców oraz zostanie przyjęty przez radnych będzie stanowił podstawę do uzyskania dofinansowanie na inwestycje, które będą realizowane na wyznaczonych w nim obszarach.
Dodajmy, że cały dokument, wraz z drukami, na których można składać uwagi jest udostępniony m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta na platformie konsultacyjnej httpss://konsultacje.sochaczew.pl. Natomiast uwagi na jego temat można składać do 30 stycznia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.sochaczew.pl.
Jerzy Szostak
Fot.: Jerzy Szostak