Strona główna Teresin RADA WYRAŻA SPRZECIW

RADA WYRAŻA SPRZECIW

953
0
PODZIEL SIĘ

Radni Gminy Teresin sprzeciwiają się zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce. Uchwałę w tej sprawie podjęto przygniatającą większością głosów – 12 „za” i 1 „przeciw”.
Projekt uchwały przedstawił na posiedzeniu Rady wójt Marek Olechowski. – W ostatnim czasie, w dyskusji publicznej, a w szczególności w wypowiedziach przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, narasta fala niechęci w stosunku do samorządu terytorialnego oraz jego przedstawicieli. Formułowane w tym zakresie zarzuty uzasadniane są populistycznymi hasłami nieznajdującymi oparcia w faktach – mówił wójt, dodając – W oparciu o wadliwą diagnozę, formułowaną jak można przypuszczać wyłącznie dla osiągnięcia krótkoterminowych celów politycznych, proponuje się wprowadzenie brzemiennych w skutkach zmian o charakterze systemowym, mających doprowadzić do ograniczenia swobody poszczególnych wspólnot samorządowych.

Nie chcemy zmian

Zdaniem wójta i zdecydowanej większości radnych gminy Teresin, w ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek tychże wspólnot samorządowych i ich organów, oraz działania podejmowane w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 27 lat. Zgadzała się z nim zdecydowana większość radnych.
W ostatnim czasie wójt Olechowski uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa mazowieckiego, gdzie – jak przyznał – stanowisko konwentu było bardzo podobne, czyli kategorycznie sprzeciwiające się zapowiadanym zmianom w prawie samorządowym, szczególnie jeśli chodzi o wprowadzenie zasady dwukadencyjności.
Podczas sesji wójt wygłosił prelekcję, opierając się na przygotowanej na wspomniany konwent prezentacji multimedialnej, zatytułowanej „Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w UE a kadencyjność”. – Chcę pokazać Państwu, jak wygląda samorządność w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Polska podpisała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, a poprzez wprowadzenie zapowiadanych przez nasz rząd zmian polskiego prawa samorządowego, łamalibyśmy wiele praw Karty – mówił wójt Marek Olechowski.
Swoje wzburzenie planami rządu wyrażali też radni: – Próbuje się zrobić coś, co moim zdaniem przyhamuje możliwości działania gospodarzy gmin czy miast, które w ostatnich latach przeszły gruntowną przemianę na plus. Musimy postawić veto, powiedzieć, że nie chcemy tych zmian proponowanych przez obecnie rządzących – apelowała Antonina Gigier, wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
– Samorządowców wybiera społeczeństwo, jeśli ludzie chcą, by wójt czy burmistrz sprawował władzę nadal, kolejną kadencję, to po prostu na niego zagłosują, a jeśli będą chcieli zmian, to wybiorą kogoś innego. To jest prawo demokracji i tego absolutnie nie wolno zmieniać – dało się słyszeć podczas obrad.

Kategoryczny sprzeciw

Ostatecznie, po krótkiej dyskusji, Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę, wyrażając tym samym zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym. Przeciwna takiemu stanowisku była jedna osoba spośród głosujących. Przyjęty dokument zostanie przesłany do kancelarii Prezydenta RP i do Sejmu.
Warto też zaznaczyć, że 16 marca wójt Marek Olechowski wraz przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Linardem reprezentowali Teresin podczas odbywającego się w stolicy Forum Samorządowego. W spotkaniu „Twój los w Twoich rękach”. Było to jedno z największych spotkań samorządowców od lat. W Forum wzięli udział m.in. przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Metropolii Polskich 1990, Unii Miasteczek Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz przedstawiciele społeczności lokalnych: prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin.
– W przyjętym podczas Forum apelu, wraz z pozostałymi samorządowcami wspólnie wyraziliśmy sprzeciw wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez Rząd zmian prawa samorządowego, które zmierzają do ponownej centralizacji państwa i pozbawiają samorząd oraz społeczność lokalną rzeczywistego udziału w sprawowaniu władzy publicznej – mówili po spotkaniu wójt Olechowski i przewodniczący Linard. W imieniu Gminy Teresin obaj złożyli podpisy pod przyjętym dokumentem, którym jest „Karta Samorządności”.
Marcin Odolczyk