Strona główna Teresin Ponad 3 miliony na adaptację budynku PKP

Ponad 3 miliony na adaptację budynku PKP

991
0
PODZIEL SIĘ

Po długich oczekiwaniach, władze i mieszkańcy gminy Teresin mogą czuć się usatysfakcjonowani. Wniosek samorządu Teresina pod nazwą „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO.Kultura!” będzie realizowany.
Wniosek skutecznie przeszedł szczelne sito kwalifikacji, i tym samym gmina uzyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wyniesie ono dokładnie 3 134 715,32 zł. Wartość całkowita projektu to 5 206 245,29 zł.

Połączone projekty

Przypomnijmy, w roku 2015 wójt gminy Teresin Marek Olechowski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania budynku dworca oraz terenów przyległych w Teresinie. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym, realizacyjnym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku dworca PKP a także uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym i funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania terenów wokół dworca PKP, tj. ul. Torowej, ul. Lipowej i części ul. 1 Maja w Teresinie.
Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku dworca miało na celu stworzenie w budynku miejsc usług użyteczności publicznej wraz z zachowaniem istniejącej funkcji mieszkalnej. Docelowo opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu wokół budynku dworca PKP wraz z ulicami Torową, ul. Lipową i częścią ul. 1 Maja miało stworzyć miejsca atrakcyjnej przestrzeni publicznej, w tym stworzenie miejsc odpoczynku, zaproponowanie odpowiedniego rodzaju nasadzeń zieleni, małej architektury wraz z połączeniem funkcji komunikacji kołowej i pieszej. W wyznaczonym terminie składania prac, tj. do dnia 30 czerwca 2015 r., do Urzędu Gminy Teresin wpłynęły 32 prace, na które składało się łącznie 111 plansz.
Zwycięzcą konkursu została praca autorstwa Iwony Zielińskiej i Magdaleny Filipiak. I. wyróżnienie przyznano pracy autorstwa Łukasza Gąski i Marty Sowińskiej. Drugie wyróżnienie przyznano pracy autorstwa Igi Śmierzchalskiej, Alicji Grabowskiej, Magdaleny Staśkiewicz, Magdaleny Rybackiej. Ostatecznie jednak zdecydowano się na skorzystanie z kilku prac, można powiedzieć, że projekty połączono, tak, aby adaptacja budynku dworca i okolic była jak najbardziej optymalna.

Stacja kultura

Po uzyskaniu pomocy w wysokości ponad 3 mln zł, to o czym mieszkańcy marzyli od dawna, już wkrótce ma szansę stać się faktem. Nie zapominajmy, że to ogromny sukces samorządu gminy Teresin, zwłaszcza gminnych władz na czele z wójtem Markiem Olechowskim, jak również pracowników z Zespołu Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Gminy Teresin.
Przygotowany projekt zakłada wykonanie wielu działań. A co konkretnie zawiera w sobie plan inwestycji? Otóż docelowo zrealizowany ma być remont i adaptacja z przebudową istniejących pomieszczeń dworca PKP z przeznaczeniem na klub dyskusyjny, integrację międzypokoleniową, spotkania seniorów, warsztaty plastyczne oraz filmowe. Stworzone zostanie pomieszczenie kina, a nad nim taras, na którym w okresie letnim planuje się ustawiać specjalną scenę. Ponadto dojść ma do adaptacji istniejących pomieszczeń na parterze celem utworzenia tu biblioteki, herbaciarni, sali multimedialnej oraz czytelni.
Oczywiście zostaną kasy biletowe wraz odnowioną poczekalnią. Projekt przewiduje też pomieszczenia magazynowe i toalety publiczne. Ponadto ważne będzie dostosowanie klatek schodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez instalacje platformy i adaptacja istniejących pomieszczeń na poddaszu na salki włosko-polskie, kotłownię, pomieszczenie socjalne oraz magazyny. Wymianie ulegną drzwi i okna, zmodernizowana zostanie instalacja sanitarna oraz odgromowa. Warto też dodać, że nie obędzie się bez docieplenia dachu oraz ścian zewnętrznych.
Co ważne, nastąpi zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie zieleni oraz urządzenie placu przed budynkiem dworca, stworzony ma być plac z mobilnymi siedziskami oraz stelażami na czasowe wernisaże, wszystko zostanie fachowo oświetlone, a pobliski Pomnik 20 Rozstrzelanych z Pawiaka nabierze w otoczeniu nowego blasku.
Planowane zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w połowie 2018 roku. Zupełnie zmodernizowane miejsce, być może stanie się więc nowym centrum kulturalno-społecznym Teresina, miejscem relaksu. Na to z pewnością wszyscy czekamy.
Marcin Odolczyk