Strona główna Sochaczew miasto Polowanie na szczury

Polowanie na szczury

966
0
PODZIEL SIĘ

Na terenie Sochaczewa w okresie od marca do maja zostanie przeprowadzona pierwsza w tym roku akcja deratyzacji. Następną – jak poinformował nas Piotr Kierzkowski, rzecznik urzędu miejskiego w Sochaczewie – zaplanowano na okres od października do grudnia.
Taki obowiązek wynika z przepisów, według których żyjące w kanałach, piwnicach czy garażach szczury należy regularnie tępić i właśnie ograniczeniu populacji gryzoni ma służyć ta ogólnomiejska akcja.
Oznacza to, że deratyzacja jest obowiązkowa. Należy ją przeprowadzić na osiedlach mieszkaniowych, tylko w blokach i kamienicach, gdyż w domach jednorodzinnych problem gryzoni nie istnieje. Deratyzacja prowadzona będzie także w kanałach deszczowych i sanitarnych, na terenie dawnej bazy ZUK, na terenie oczyszczalni ścieków, w sieciach ciepłowniczych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjną oraz inne miejsca, gdzie mogą pojawiać się gryzonie. W miejscach wyłożenia trutki trzeba umieścić ostrzeżenie „uwaga trucizna”, zabezpieczyć ją przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych, zadbać też, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni, oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.
Jednak same trutki nie pomogą. Aby walka z tym gryzoniami była skuteczna, musi się także zmienić mentalność niektórych mieszkańców Sochaczewa. A ci, co prawda nieświadomie je dokarmiają. Otóż szczury do życia potrzebują przestrzeni i pokarmu. Ten drugi zapewniamy im sami, dokarmiając inne zwierzęta: ptaki, psy czy koty. A część tego pokarmu ląduje w szczurzych żołądkach. Wzrostowi ich populacji sprzyjają także zaśmiecone piwnice i pozostawianie śmieci obok śmietników.
Dlatego, dopóki nie skończymy z dokarmianiem, to skuteczność deratyzacji, nawet przeprowadzanej dwa razy w roku będzie mocno ograniczona.
dot