Strona główna Sochaczew miasto Policyjne podsumowanie roku

Policyjne podsumowanie roku

972
0
PODZIEL SIĘ

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy policji na terenie powiatu za rok 2016.
Na spotkanie przybyli m.in. mł. insp. Mirosław Jedynak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z.s. w Radomiu, mł. insp. Michał Safjański – Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie, Przemysław Tarczyński – Prokurator Okręgowy w Płocku, Joanna Szymaniak – Prokurator Rejonowy w Sochaczewie, Tadeusz Głuchowski – Wicestarosta Sochaczewski, władze samorządowe gmin, kierownictwo KPP Sochaczew, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni.
Jednym z elementów odprawy była prezentacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KPP Sochaczew. Szczegółowe informacje przekazał wszystkim mł. insp. Marek Wójcik – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie.
Z kolei informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie działania KWP zs. w Radomiu zaprezentował mł. insp. Mirosław Jedynak z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.
– W imieniu swoim, jak i całego Zarządu Powiatu na czele ze starostą Jolantą Gonta, a także w imieniu burmistrza Piotra Osieckiego i wójtów gmin powiatu sochaczewskiego, bardzo dziękuję za świetną współpracę, za niezwykłą dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, mając jednocześnie nadzieję na dalsze współdziałanie. Dziękuję za ogromne poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianiu swoich obowiązków. Wysokie wyniki waszej pracy pokazują, jak bardzo sumiennie i z jak dużą intensywnością wykonujecie swoją ciężką służbę. Tym samym życzę, byście zawsze odnajdywali satysfakcję ze swojej pracy – zwracał się do policjantów na zakończenie odprawy wicestarosta Tadeusz Głuchowski, dodając – Wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz pracownikom cywilnym policji również składam serdeczne podziękowania za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2016 roku.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie