Strona główna Młodzieszyn Podatki w Mlodzieszynie poszły w dół

Podatki w Mlodzieszynie poszły w dół

980
0
PODZIEL SIĘ
Radni gminy Młodzieszyn jako pierwsi w powiecie sochaczewskim przyjęli ustawę budżetową na 2017 rok oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026. Zrobili to już na początku grudnia ubiegłego roku. Natomiast na ostatniej sesji w 2016 roku, pod koniec grudnia, ustalili nowe podatki.
Część z nich pozostała na ubiegłorocznym poziomie, a część została nieznacznie zmieniona. Utrzymany został podatek od   1 m kw. za grunt związany z działalnością gospodarczą – 70 groszy oraz dla organizacji pożytku publicznego, które tak jak w ubiegłym roku zapłacą 29 groszy za 1 m kw.
Nie zmieniły się też podatki od nieruchomości mieszkalnych – 30 groszy za 1 m kw. oraz te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie od budynków mieszkalnych niezmiennie wypadnie zapłacić 16,70 złotego za 1 m kw. Utrzymana zostaje też stawka za 1 m kw. dla świadczących usługi lecznicze – 3,50 złotego za 1 m kw. oraz dla organizacji pożytku publicznego – 4,45 złotego za 1 m kw. Przedłużono stawkę 2 procent podatku od wartości budynku.
Natomiast zmienione zostały stawki podatkowe dotyczące gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi i płynącymi. Tu od nowego roku trzeba zapłacić od 1 hektara powierzchni 4,54 złotego. Nieco, bo o prawie 10 groszy, spadnie podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Rok temu było to 10,68 złotego od 1 m kw. powierzchni użytkowej. Teraz stawka wynosi 10,59 złotego.
Jak zwykle zwolnione są z podatku obiekty i budynki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, ochroną przeciwpożarową, grunty oznaczone jako drogi oraz budynki służące odprowadzaniu ścieków i zaopatrzeniu mieszkańców w wodę.
Korekta dotyczy też w tym roku podatku rolnego. W 2016 roku rolnik musiał zapłacić 53,75 złotego. Stawka wyznaczana jest na podstawie wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie podstawą jest średnia cena skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów. Na bieżący rok ustalono tę cenę w wysokości 52,44 złotego. Gmina może utrzymać tę stawkę lub nieco ją obniżyć. Radni zdecydowali się utrzymać wskaźnik GUS. Zatem rolnik w gminie Młodzieszyn zapłaci 131,10 złotego od 1 hektara przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym, a od pozostałych gruntów z ewidencji – 262,20 złotego.
Zgodnie z wytycznymi GUS w gminie obowiązuje w 2017 roku nowy podatek leśny. Spadł on nieznacznie. Rok temu wynosił on 42,18 złotego od 1 hektara. Obecnie to 42,02 złotego. Stawka w podatku leśnym obliczana jest według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.
Dla lasów wchodzących  w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, uległa obniżeniu o 50 procent.
BN
Fot. Bogumiła Nowak