Strona główna Kampinos Mieszkańcy zdecydują o rewitalizacji

Mieszkańcy zdecydują o rewitalizacji

1013
0
PODZIEL SIĘ
W gminie Kampinos 7 lutego rozpoczęły się badania ankietowe, w których mieszkańcy mają wypowiedzieć się na temat programu rewitalizacji swej gminy w latach 2017-2023. Gminne konsultacje społeczne trwają do 11 marca.
Przygotowania do sporządzenia dokumentu dotyczącego rewitalizacji zostały przedstawione radnym podczas sesji Rady Gminy już jesienią 2016 roku. Wtedy wskazano na główne problemy, jakie powinny znaleźć się w projekcie. Opracowanie Programu Rewitalizacji w gminie jest niezbędne, gdyż daje szansę ubiegania się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, w tym również o środki z Unii Europejskiej. Gminy, które nie posiadają takiego programu, nie ze wszystkich funduszy mogą skorzystać.
Bez takiego projektu odpada nam możliwość uzyskania korzystnych dotacji. Ponadto posiadając program rewitalizacji, możemy wskazać, jak poprawić atrakcyjność w dziale mieszkaniowym i gospodarczym gminy. Program pozwala na wskazanie obszarów zdegradowanych, i tym samym poprzez dodatkowe inwestycje na tych terenach daje szansę na wyrównanie warunków życia mieszkańców na terenie całej gminy – mówiła Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos, przy okazji przedstawiania propozycji stworzenia Programu Rewitalizacji Gminy.
Teraz gotowe i dopracowane założenia projektu przedstawione są do publicznej konsultacji.
W ankietach – które są dostępne na stronie urzędu gminy Kampinos, na Facebooku oraz w wersji papierowej w siedzibie urzędu gminy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – postawione są pytania, na które anonimowo odpowiadają zainteresowani mieszkańcy. Wypełnione ankiety można wrzucać do specjalnych urn, ustawionych w urzędzie gminy oraz w sekretariacie szkoły.
Urzędnicy proszą w nich o wskazanie przez mieszkańców, w jakim rejonie są największe zaniedbania społeczno-gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe i kulturowe ze wskazaniem na poszczególne sołectwa i zaznaczenie skali braków. Następnie mieszkańcy mają napisać, o jakie problemy im chodzi. Czy jest to ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc domowa, bezdomność, czy przestępczość. Zaznaczono, że po wskazaniu problemu, oczekuje się na konkretne propozycje zmian ze strony ankietowanych. Mieszkańcy zatem proszeni są o wymienienie, co ich zdaniem powinno się zmienić w sferze infrastruktury technicznej na wskazanym obszarze, aby zredukować problemy – czy będzie to postawienie na komunikację, stan dróg, dostęp do mediów, ochronę zabytków.
W ankiecie mieszkańcy pytani są także o jakość oferty kulturalnej i dostępność do niej. Na koniec mają odpowiedzieć na temat problemów przyrodniczych gminy Kampinos, a więc określenie skali zanieczyszczenia środowiska, dostępności terenów zielonych i dzikich wysypisk. Tu również oczekiwana jest od mieszkańców ocena i opinia, jak zwalczać niekorzystne trendy.
Władze gminy oczekują, że po uwzględnieniu opinii mieszkańców, jeszcze w tym półroczu zostanie przyjęty przez radnych Plan Rewitalizacji dla gminy Kampinos.
BN
Fot. Bogumiła Nowak