Strona główna Teresin Liczą na dofinansowanie

Liczą na dofinansowanie

1049
0
PODZIEL SIĘ
W minionym roku Gmina Teresin kilkukrotnie wystąpiła o uzyskanie pozabudżetowych dofinansowań. Można powiedzieć, że tutejszy samorząd zdecydowanie wybija się na tle pozostałych gmin powiatu sochaczewskiego.
W ostatnich latach z pomocą zewnętrzną – m.in. z funduszy europejskich, budżetu państwa czy samorządu wojewódzkiego – na terenie Teresina i okolic zrealizowano wiele znaczących inwestycji m.in. wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków, zmodernizowano drogi czy też przebudowano stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Oczywiście nie wszystkie złożone wnioski znajdują ostateczną akceptację decydentów, ale wiadomo też, że z każdym rokiem wzrasta rywalizacja poszczególnych samorządów o środki zewnętrzne, w tym unijne. Walka o nie jest coraz trudniejsza.
Centrum gminnej rozrywki
W 2016 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania o dość długiej nazwie „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – „Dworzec TO.Kultura!”. Jeśli zostanie on przyjęty, to gmina będzie miała możliwość stworzenia nowego miejsca będącego centrum gminnej rozrywki.
Jak poinformowano nas w Urzędzie Gminy, projekt ma na celu zwiększenie dostępu do oferty kulturalno-artystyczno-edukacyjnej dla wszystkich mieszkańców gminy Teresin oraz turystów. Prace modernizacyjne i renowacyjne, przeprowadzone w ramach tego projektu, to głównie dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych oraz edukacyjnych.
Co konkretnie zaoferuje centrum?
W obiekcie zaplanowano m.in. utworzenie sali kinowej, bibliotekę i herbaciarnię z funkcją poczekalni i czytelni dla podróżnych. Teren wokół dworca służyć ma również organizacji wydarzeń kulturalnych – wyjaśnia Julita Labus-Kowalska z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Teresin.
Wartość projektu oszacowano na 5 mln 200 tys. zł. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości prawie 3 mln 400 tys. zł. Zakończenie inwestycji – w przypadku uzyskania dofinansowania – zaplanowano na połowę 2018 r. Projekt uzyskał już pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.
Wspólne wnioski
Kolejne dwa wnioski złożyliśmy w partnerstwie z gminami: Sochaczew, Nowa Sucha i Teresin. Oba dotyczą urządzeń do korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak: pompy ciepła, kotły na biomasę i instalacje fotowoltaiczne, które zostałyby zamontowane w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach prywatnych mieszkańców naszych gmin – mówi Julita Labus-Kowalska i dodaje – Wysokość dofinansowania wynieść może 80 procent kosztów kwalifikowanych.
Wiadomo, że na razie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznej decyzji teresiński urząd spodziewa się pod koniec lutego.
Gmina Teresin wspólnie z Mszczonowem i Nową Suchą wystąpiła z wnioskiem do programu „Edukacja dla rozwoju regionu” w ramach obecnego RPO. Wniosek złożony został przez firmę LeanTech, która pełni w projekcie rolę lidera projektu.
Dzięki udziałowi w tym projekcie zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia w zakresie wsparcia uczniów z trudnościami w nauce oraz zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
W ramach projektu planowany jest zakup dla szkół nowoczesnego sprzętu oraz materiałów dydaktycznych, wspomagających wysoką jakość kształcenia. Dodatkowo projekt umożliwia nauczycielom doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział w specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych – wyjaśnia tym razem Izabela Andryszczyk z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Teresin
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku, w świetlicy wiejskiej OSP w Paprotni, zorganizowane zostały warsztaty, na które zaproszono mieszkańców gminy i okolic. Podczas spotkania poruszano przede wszystkim sprawę dotyczącą prawidłowego wypełniania wniosku i biznesplanu na potrzeby uzyskania dofinansowania przez osoby prywatne oraz lokalne małe przedsiębiorstwa. Warsztaty zorganizowane zostało przez Urząd Gminy Teresin oraz Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”. W szkoleniu wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób, w większości byli to mieszkańcy gminy Teresin.
Marcin Odolczyk
Fot. Marcin Odolczyk
 
Fot. Warsztaty na temat uzyskania dofinansowania przez osoby prywatne oraz małe przedsiębiorstwa